foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
  Škola pro život!

  ZŠ a ZUŠ Petřvald

     Školní 246, příspěvková organizace

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Aktuality:

 

Kapacita jídelny (450 obědů) je již  naplněna. Z tohoto důvodu se není možné přihlásit ke stravování.

 

Důležité články:

 Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení

   

    

          1.12. Olympiáda z českého jazyka

         5.12.             „Mikuláš ve škole“

         7.12.             Divadlo loutek „ Hodina Komenského“ 6. A, B, C, 7. A, B  ( 8.30-9.40 hod) , odjezd 7.45 hod

         12.12.           Kariérní testy pro žáky                                                                                                     

         13.12.           Muzeum Petřvald –výroba svíček I.C

         16.12.           I.B – Muzeum – výroba svíček

         16.12.           Výlet do Vídně                                                                                                                

         20.12.           Knihovnická lekce – IV.B

        

Informace k přijímacímu řízení
do gymnázia se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení

 

Při přijímání uchazečů do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (dále jen „obor GSP“) se od školního roku 2016/2017 koná v rámci prvního kola přijímacího řízení nově jednotná zkouška podle § 62 odst. 4 školského zákona ... * MŠMT - Čj.:  23 240/2016-2   -  7. září 2016 *   

Při přijímání uchazečů do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (dále jen „obor GSP“) se od školního roku 2016/2017 koná v rámci prvního kola přijímacího řízení nově jednotná zkouška podle § 62 odst. 4 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) ve stejných termínech, jako je tomu u ostatních oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky (dále jen „obor s MZ“). Jde přitom o obor GSP s talentovou zkouškou čtyřletý, šestiletý i osmiletý (79-42-K/41, 79-42-K/61 a 79-42-K/81).

Číst dál...

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče

 

Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění ustanovení § 60 až 64 školského zákona a nově z výše uvedené vyhlášky.

 Změny se týkají i přihlášek ke střednímu vzdělávání ve školách všech zřizovatelů. 

Číst dál...

Naši žáci na GOA v Orlové

21. 11. 2016 se osmičlenné družstvo žáků devátých tříd zúčastnilo 6. ročníku vědomostně-dovednostní soutěže „Co vím a co dovedu“.

Žáci se utkali v řešení matematických a logických kvízů, vymýšleli odpovědi na otázky z historie, cizích jazyků, hudební výchovy, ekonomiky, přírodních věd, poznávali komponenty počítače, sestavovali roboty, vymýšleli název a náplň práce fiktivní firmy.

Číst dál...

Tonda Obal na cestách a jeho zastávka v naší škole

Tonda Obal na cestách je bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM, jedná se o interaktivní besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu. Každoročně Tonda Obal osloví 180 000 dětí, navštívil již 65% všech základních škol v republice.

Číst dál...

Tonda Obal na cestách a jeho zastávka v naší škole

Tonda Obal na cestách je bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM, jedná se o interaktivní besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu. Každoročně Tonda Obal osloví 180 000 dětí, navštívil již 65% všech základních škol v republice.

Číst dál...

Copyright © 2016 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.