foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
  Škola pro život!

  ZŠ a ZUŠ Petřvald

     Školní 246, příspěvková organizace

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Aktuality:

 

Kapacita jídelny (450 obědů) je již  naplněna. Z tohoto důvodu se není možné přihlásit ke stravování.

   

 Zápis do 1. tříd pro škol. rok 2017/2018 bude probíhat 20. 4. a 21. 4. 2017   

 

V případě, že máte zájem přihlásit své dítě z 1. stupně do již běžících kroužků AJ pořádaných jazykovou školou HELLO, které vede anglicky hovořící lektorka - Danielle - původem z Austrálie, máte možnost. Děti, které již chodily v prvním pololetí dostali přihlášky i na pololetí druhé a noví zájemci ať kontaktují své třídní učitele či přímo mne - J. Güntherovou. Kroužky běží v pondělí od 12,15 - 13,00 a 13,05 - 14,05. (e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. kabinet AJ- 596542944, ráda poskytnu jakékoli informace).

Vážení rodiče,

srdečně vás i děti zveme na:

 

UKÁZKOVOU HODINU ANGLIČTINY

KONVERZACE S RODILÝM MLUVČÍM

 

den: 23. 1. 2017 (pondělí)

třída:

čas: 12:15 – 13:00 hodin

nebo

čas: 13:00 – 14: 00 hodin

 

 

Ukázková hodina je určena pro děti 1. stupně.

Těšíme se na Vás!

 

Pro bližší informace prosím kontaktujte:

Ing. Miroslava Figarová

Koordinátorka jazykových kurzů

 

Jazyková škola Hello

M: +420 778 526 359

E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

W: www.hello.cz 

 

 

Důležité články:

 Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení

 

 

Leden:

  

  1.  Nový rok

6.1.  Soutěž  Gymkom Havířov 9.tř.   

13.1. Knihovnická lekce IX.A a IX.B – citace,referáty

13.1.  Exkurze žáků 9.tříd do SŠ Technických oborů                                                                                 

17.1.   Okresní kolo dějepisné olympiády     

18.1. Knihovnická lekce VIII.B

18.1. Řemeslo má zlaté dno soutěž 9.tř.

20.1.  Okresní kolo konverzační soutěže   

21.1. Školní škraboškový ples – ZŠ Školní

30.1. Divadelní představení „Zlatovláska“ KD Orlová

30.1. Kino Centrum Havířov – „ OBR DOBR“  IV.A,B V.A,B a celý II.st.                                             

 31.1. a 2.12.2017 od 7.00 hodin ráno bude probíhat sběr papíru a víček   

 
 

Bobřík informatiky 2016

Ve druhém listopadovém týdnu proběhlo na naší škole národní kolo soutěže Bobřík informatiky, která je v oblasti informačních technologií velmi atraktivní. Žáci řešili on-line úkoly ve školních počítačových učebnách z těchto oblastí: algoritmizace, programování, digitální gramotnost, řešení problémů, porozumění informacím a jejich prezentace. Žáci si tak mohli ověřit své vědomosti nejen na úrovni školy, ale také na celonárodní úrovni. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo 71 000 soutěžících.

Číst dál...

Informace k přijímacímu řízení
do gymnázia se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení

 

Při přijímání uchazečů do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (dále jen „obor GSP“) se od školního roku 2016/2017 koná v rámci prvního kola přijímacího řízení nově jednotná zkouška podle § 62 odst. 4 školského zákona ... * MŠMT - Čj.:  23 240/2016-2   -  7. září 2016 *   

Při přijímání uchazečů do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (dále jen „obor GSP“) se od školního roku 2016/2017 koná v rámci prvního kola přijímacího řízení nově jednotná zkouška podle § 62 odst. 4 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb.) ve stejných termínech, jako je tomu u ostatních oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky (dále jen „obor s MZ“). Jde přitom o obor GSP s talentovou zkouškou čtyřletý, šestiletý i osmiletý (79-42-K/41, 79-42-K/61 a 79-42-K/81).

Číst dál...

Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Informace pro žáky, rodiče, zákonné zástupce, uchazeče

 

Od školního roku 2016/2017 se mění některé okolnosti přihlašování uchazečů k přijímacímu řízení a průběh přijímacího řízení. Tyto změny vycházejí z nového znění ustanovení § 60 až 64 školského zákona a nově z výše uvedené vyhlášky.

 Změny se týkají i přihlášek ke střednímu vzdělávání ve školách všech zřizovatelů. 

Číst dál...

Naši žáci na GOA v Orlové

21. 11. 2016 se osmičlenné družstvo žáků devátých tříd zúčastnilo 6. ročníku vědomostně-dovednostní soutěže „Co vím a co dovedu“.

Žáci se utkali v řešení matematických a logických kvízů, vymýšleli odpovědi na otázky z historie, cizích jazyků, hudební výchovy, ekonomiky, přírodních věd, poznávali komponenty počítače, sestavovali roboty, vymýšleli název a náplň práce fiktivní firmy.

Číst dál...

Tonda Obal na cestách a jeho zastávka v naší škole

Tonda Obal na cestách je bezplatný ekologický program společnosti EKO-KOM, jedná se o interaktivní besedu spojenou s hrou na téma třídění a recyklace odpadu. Každoročně Tonda Obal osloví 180 000 dětí, navštívil již 65% všech základních škol v republice.

Číst dál...

Copyright © 2017 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.