foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

Telefonní kontakty:

ZŠ na ul. Školní:
tel.: +420 596 542 936

tel.: 702 119 818

ZŠ na ul Závodní:
tel.: +420 596 542 949

Pouze v případě,
že se nemůžete
dovolat na výše
uvedené číslo.
Volejte:

tel.: 601 564 852

 

e-mail: zsazuspetrvald@seznam.cz

Datová schránka: skbmjhq

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Aktuality:

Pomůcky pro 1. třídu

4. 9. 2017 Zahájení školního roku 2017/2018

26. 9. 2017 v 16:00 Třídní schůzky.
Vstup vchodem do tělocvičny u COOP.

TENISOVÝ KROUŽEK 09/2017 – 06/2018

Zápis do školní družiny

 

Zápis do ŠD pro příští školní rok 2017/2018 proběhne v pondělí 4. září 2017 od 7:00 hodin do 14.00 hodin v prostorách školní družiny.

Zápis do ŠD pro příští školní rok 2017/2018 proběhne v pondělí 4. září 2017 od 7:00 hodin do 14.00 hodin v ŠD. Pravidelný provoz ŠD začne v úterý 5. září 2017 ranní školní družinou od 6:00 hodin. Pro velký zájem o školní družinu budeme přijímat přednostně žáky I. a II. třídy dle kritérií stanovených ředitelkou školy. Žáky III. tříd přijímáme do naplnění kapacity ŠD.

 

 
 

TENISOVÝ KROUŽEK
09/2017 – 06/2018

 

V letošním roce bude opět probíhat tenisový kroužek pod vedením trenéra p. Kopeckého v období od 09/2017-06/2018.

V měsících září, říjen, květen, červen bude trénink probíhat ve Sportovním areálu Petřvald na antukových kurtech v út a čt od 15-18 hod. a v období listopad až duben bude probíhat v út a čt od 15-18 hod. v tenisové hale.

V případě nepříznivého počasí, bude místo antukových kurtů k dispozici tělocvična v ZŠ na ulici Školní.

Rozdělení do skupin podle věkových kategorií provede trenér na úvodních schůzkách.

Číst dál...

Slavnostní koncert ZUŠ

 

V úterý 30. května 2017 se v kulturním domě uskutečnil slavnostní koncert žáků ZUŠ, který zahájili žáci hudební nauky pohádkou O dvanácti měsíčkách. Vystoupení dětí v maskách nastudovala paní učitelka Ivana Matušů a na výtvarném aranžmá se podíleli žáci výtvarného oboru pod vedením Mgr. Kateřiny Benešové.

Číst dál...

Dopravní výchova na naší škole

Součástí školního vzdělávacího programu naší školy je i téma dopravní výchovy, které je průřezově rozvrženo v jednotlivých ročnících v několika předmětech. Pro samostatný předmět dopravní výchova bohužel není časová dotace, ale i přesto se učitelé všech zainteresovaných předmětů snaží žákům od první třídy až po druhý stupeň v jednotlivých hodinách vštěpovat jak pravidla silničního provozu a značky, tak i informace o bezpečném pohybu v silničním provozu.

Číst dál...

Koncert nejen pro maminky

 

Tento den byl v ZUŠ Petřvald věnován hlavně maminkám, ale samozřejmě jsme uvítali i tatínky a ostatní hosty.

Koncert zahájila úvodní básní pro maminky Nela Vaňková. Dále vystoupili žáci z hudebních oborů, hry na klavír, EKN, hry zobcových a příčných fléten, sólové kytary, sólového zpěvu a souborové hry – skupiny Džíny.

Číst dál...

Třídy III. C a V. B v Malém světě techniky Ostrava

V pondělí 15. května se žáci III. C a V. B vypravili v rámci školního výletu za poznáním technických objevů. Navštívili Malý svět techniky U6 v areálu Dolních Vítkovic, který odhaluje tajemství vynálezů od parního stroje až po současné vymoženosti techniky.

Číst dál...

Copyright © 2017 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.