foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
  Škola pro život!

  ZŠ a ZUŠ Petřvald

     Školní 246, příspěvková organizace

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Aktuality:

 

Zápis do 1. tříd

 

INFO z HELLO:

 

Dne 5.6. proběhne ukázková závěrečná hodina Vašich dětí u jazykových kroužků HELLO.

Zájemci nejen z řad rodičů již přihlášených dětí, ale i rodičů zájemců, budou vítáni. Příští rok budeme organizovat opět kroužky s RM.

Časy: 12.15 - 1. skupina

            13.00 - 2. skupina

Vstup: hlavní vchod

Hlaste se u p. uč. J.Güntherové.

 

Důležité články:

 

Květen 2017

1.5. Svátek práce

2.5. Schůzka s SPC Ostrava

2.5. Tematické setkání s rodiči „ Metoda CLIL ve výuce“ ve 14.00 hodin v učebně fyziky v rámci projektu Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002913

3.5.   Sportovní utkání v ZŠ Rychvald     

4.5.   Schůzka metodiků prevence v Orlové 

8.5.   Státní svátek

10.5. Český den proti rakovině

10.5. Soutěž „Jazyky hrou“ 

15.-19.5. Školní výlety

17.5. KK biologické olympiády   

17.5. Schůzka s PPP Orlová

18.5. Beseda v knihovně IV.C

18.5. Bude poslední sběr baterií a elektra. Po tomto datu již nebude nic přijímáno až opět v novém školním roce.

24.5. Listování s Hejlíkem v 8.30 hod 3.-5. ročník a v 10.00 hod. 6.-9.roč. vstupné 50Kč

25.5. KK biologické olympiády  

30.5. ZUŠ OPEN KONCERT dopoledne pro 3.-5. Třídy

 

 

 
 

Múzy Leona Juřici

K uctění památky petřvaldského hudebního skladatele pana Leona Juřici se konal 2. května 2017 v ZUŠ J. R. Míši v Orlové již třetí ročník soutěžní přehlídky komorních ansámblů ZUŠ Moravskoslezského kraje pod názvem MÚZY LEONA JUŘICI. Této přehlídky se také zúčastnily dva soubory z petřvaldské základní umělecké školy.

Číst dál...

Zápis do prvních tříd na ZŠ a ZUŠ Petřvald

20. a 21. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil zápis do prvních tříd. Budoucí žáčci prvních tříd přišli se svými rodiči či prarodiči poprvé do školy, aby prokázali, čemu se naučili jak ve školce, tak v rodině. Mnoho dětí bylo šikovných a plnilo úkoly nachystané paními učitelkami velmi pečlivě. Se školní psycholožkou budoucí prvňáčci kreslili orientační vývojový test. Ti, kteří ještě potřebují trošku dozrát, měli možnost se ve škole rozkoukat a za rok, po odkladu, přijdou jistě pro školu lépe vybaveni.

Poděkování patří paním učitelkám Winklerové, Plankové, Káňové a Šárové, které zápis připravily, a také paní asistentce Budinové a paní zástupkyni Studené, které administrovaly vše potřebné.

Číst dál...

PROJEKTOVÝ TÝDEN V ANGLIČTINĚ na ZŠ a ZUŠ Petřvald
 

Naše ZŠ se ve spolupráci s jazykovou školou HELLO zúčastnila projektového týdne s rodilými mluvčími. Po celý týden docházeli na naši školu rodilí mluvčí, které nám jazyková škola, s níž jsme partneři, přidělila. Danielle, původem z Austrálie a Matthew z USA.

Rodilí mluvčí se v průběhu týdne plynule střídali v jednotlivých ročnících a vedli výuku v anglickém jazyce napříč celým druhým stupněm. Nejednalo se o pouhopouhé přednášky či jednostranný projev ze strany lektora. Každou vyučovací hodinu měli poctivě připravenou a promyšlenou do posledního detailu. Vyučující pouze dohlíželi, žáci soutěžili a dozvídali se zajímavá fakta o zemích, jejichž jazyk se učí.

Číst dál...

Pracovní činnosti v pátém ročníku

4. 4. 2017 jsme s žáky V. B třídy zrealizovali velmi praktickou hodinu praktických činností. Žáci ve cvičné kuchyňce školy měli za úkol „uvařit“ jednoduchý recept a naučit se teorii stolování a chování ve společnosti.

Číst dál...

ZÚČASTNĚTE SE A VYHRAJTE

 

Zapojte se do ankety na téma „Vzdělávání dětí do 15 let“.

 

 

Obce Orlová, Petřvald a Doubrava tvoří v rámci projektu „MAP – ORP Orlová“ Místní akční plán vzdělávání pro děti do 15 let. A kdo jiný by se na něm měl podílet, než jsou samotné děti a jejich rodiče.

Proto se na vás obracíme s možností sdělit nám svůj pohled na věc prostřednictvím vyplněného dotazníku, který v případě, že jste

 

 

děti do 15 let najdete zde: https://www.survio.com/survey/d/A3S5G5K2B7F9E8A7A

 

 

starší 15 let najdete zde: https://www.survio.com/survey/d/X9O3N4J3U9K0M7Y9U

 

 

Číst dál...

Copyright © 2017 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.