foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
  Škola pro život!

  ZŠ a ZUŠ Petřvald

     Školní 246, příspěvková organizace

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Aktuality:

 

Ozdravné pobyty 2016 – „Lipová - lázně“

V roce 2016 se na jaře žáci I. stupně naší školy ( odloučené pracoviště Závodní 822) zúčastní desetidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Číst dál...

Dle zákona 561/2004 Sb. § 24, odts. 2 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů k úpravě organizace školního roku ve školách, vyhlašuji 
ŘEDITELSKÉ VOLNO
na dny 29. 6. A 30. 6. 2016 pro celou školu.

Ing. Zdeňka Kozlovská

 

         4.5.                Atletická sportovní soutěž ZŠ Rychvald 

         5.5.                „Dárek pro maminku“ I.D – adaptační program pro předškoláky 

         5.5.                přednáška „Žena a móda“ – Muzeum Petřvald  VIII. A i VIII. B

         5.5.-6.5.     Testování žáků 7. a 9.tříd –anglický jazyk agentura Hello

         9.5.-13.5.     Škola v přírodě IV.B a II.C Horní Bečva  

        10.11.13.5.    Soutěž v anglické konverzaci žáků 8. a 9.tříd 

         12.5.              Soutěž „Jazyky hrou“ 

     18.5.              Projektový den „ Karel IV. – 700. Výročí“

 

Čas:

středa 18. května 2016 ve 14. 30

Místo:

relaxační místnost, boční vchod do školy u velké tělocvičny

Program:

 

 

  • vernisáž výstavy výtvarných prací žáků,

 

  • gotický hudební doprovod žáků ZUŠ,

 

  • dramatizované výjevy z Karlova života,

 

  • prezentace referátů a prací žáků 2. stupně,

 

  • putovní výstava „Karel IV. Život Otce vlasti“,

 

  • Zeď Otce vlasti – příležitost pro vyjádření svých životních cílů a přání.

         18.5.              Krajské kolo BiO

         19.5.              Výstava Dřevěné kostely a kapličky – Muzeum Petřvald  

         16.-20.5.        Konverzační soutěž v anglickém jazyce  

         17.5.              Knihovnická lekce II.D 

         20.5.              Školní výlet Závodní 822 – Štramberk

         23.5.              Školní výlet ZOO Lešná IX.B a VI.B 

         23.5.-27.5.     Škola v přírodě V.A,V.B Horní Bečva  

         23.5.              VIII.A školní výlet do Prahy 

         24.5.              Školní výlet IV.A a III.A Ostrava Planetárium 

         24.5.              Divadlo loutek Ostrava III.B a IV.B „Čtyřlístek zasahuje“  

         24.5.              Soutěž v SUDOKU

         24.5.             Poslední sběr papíru v letošním roce proběhne od 7.00-8.00 hodin a od 15.30 -16.30 hodin , pak ve čtvrtek 26.5. v 7.00-8.00 hodin.           

         25.5.              Školní výlet II.A a III.B Štramberk, Kopřivnice  

         26.5.              Školní výlet I.B a II.B Kopřivnice, Štramberk

         26.5.              Školní výlet VII.B a VI.A Bouzov, Javoříčko

         26.5.              Krajské kolo biologické olympiády 

         27.5.              Školní výlet VII.A Petřvald a okolí  

 

 

Žákyně 9. ročníku vybojovaly krásné
2. místo na soutěži v cizích jazycích

 

Každý rok v květnu pořádá ZŠ Mládežnická, Havířov – Podlesí (škola zaměřená na výuku cizích jazyků) soutěž s názvem „Jazyky hrou“. I letos jsme vyslali dvojici žákyň, aby si zasoutěžily, posbíraly nové poznatky a změřily  síly v anglickém jazyce.

Číst dál...

Biologická olympiáda

 

        Ve středu dne 13. 4. 2016 se konalo na ZŠ Prameny v Karviné okresní kolo Biologické olympiády, kategorie pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a 3. a 4. ročníků víceletých gymnázií.

Číst dál...

Den dětí – sportem ke zdraví

 

Dne 1.6.2016  proběhne na školním hřišti ul. Školní 246 oslava Dne dětí. Žáci naší školy budou mít možnost otestovat své dovednosti, vědomosti  a tělesnou zdatnost na různých stanovištích. Celá akce probíhá ve spolupráci s Nadací OKD Srdcovka, Sdružením rodičů, Svazem skautů a skautek ČR. 

Přijímací zkoušky „na čisto i nanečisto“

Naši žáci hlásící se na maturitní obory absolvovali 15. 4. 2016 přijímací zkoušky. 11. 4. si na nečisto vyzkoušeli, jak by zvládli přijímací zkoušky z loňského roku. Po vyhodnocení testu z matematiky a českého jazyka byli mnozí překvapeni – někteří mile, jelikož jejich výsledek byl hezký, jiní nemile, protože čekali více. Toho dne se také od školní psycholožky na besedě dozvěděli, jak se připravit na tuto pro mnohé první náročnou zkouškovou situaci psychicky.

Číst dál...

Opakovaný úspěch žáků v přírodovědné soutěži

 

22. 4. 2016 družstvo žáků devátých tříd ve složení Michaela Kaletová, Jakub Hanke
a Eva Břenková získalo ve finále regionální přírodovědně zaměřené soutěže GYMKOM
2. místo.

Číst dál...

Copyright © 2016 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.