foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
  Škola pro život!

  ZŠ a ZUŠ Petřvald

     Školní 246, příspěvková organizace

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Aktuality:

 

UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU TELEFONNÍCH ČÍSEL NAŠÍ ŠKOLY.

 

Upozorňujeme, že ve dnech 5., 8., a 12. 9. se z důvodu plánovaného výpadku elektrického proudu se v jídelně na ul. Školní nevaří a nevybírá stravné !
A v těchto dnech bude dále omezen provoz telefonů.

 

Kapacita jídelny (450 obědů) je již  naplněna. Z tohoto důvodu se není možné přihlásit ke stravování.

 

Září 2016

 

         1.9.   Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 v 8:00 h., ukončení v 9:40 h.

         2.9.   Ukončení výuky 1. supeň v 11:40 h. a 2. stupeň v 12:35 h.

         2.9.   Adaptační program VI.A  

         2.9.  „Kulturní program  pro 1.tř. 9.00 hod „ Kouzelnice Radana“

         5.9.   Velká TV – ukázka basketbalu 1.hod 2.roč; 2.hod 1.roč; 3.hod 3.roč a 4.hod 4.roč

         6.9.   Adaptační program VI.B

         7.9.   Adaptační program VI.C

         7.9.   Focení 1.tříd

         13.9. Plavání  II.A,III.A odjezd 7.15 hod, 8.15 hod II.B

         16.9. Plavání  odjezd   7.15 III.B; II.C 8.15; III.C 9.15 , II.D 10.15 a III.D 11.15

         28.9. Den české státnosti      

         29.9. Sběr papíru ( ne kartony) od vchodu u tělocvičny od 7.00 do cca 8.00 hodin.

       4. 10. 2016 v 16:30 Třídní schůzky ve velké tělocvičně. Vchod do školy od tělocvičny.                                                                              

        

Pracovní skupiny dostály svého přívlastku

 

V úterý 20. září 2016 se již potřetí v tomto roce sešli členové Řídícího výboru projektu „MAP – ORP Orlová“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000090) na MěÚ v Orlové Lutyni, aby zhodnotili dosavadní posun prací na projektu, jehož realizátorem je Město Orlová a nositelem ORP Orlová.

Cílem je vytvořit Místní akční plán vzdělávání do roku 2023, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let v ORP Orlová (Orlová, Petřvald, Doubrava) a bude zahrnovat oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Po půlroce intenzivních příprav – sběru dat, tvorby dokumentace, organizování a plánování – mohou vytvořené Pracovní skupiny dostát svého přívlastku a na plánu začít pracovat již s plným nasazením.

Číst dál...

Ozdravné pobyty 7. - 18. 11. 2016  – „Lipová - lázně“

 

V roce 2016 se na podzim žáci I. stupně naší školy  zúčastní jedenáctidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Termín  ozdravného pobytu s.č. 00241562:

7. - 18. 11. 2016 pro 60 žáků, název: „Zdravé ovzduší“; výše podpory: 219 779 Kč

Číst dál...

Dopravní kroužek a dopravní výchova v letošním roce

V letošním školním roce na naší škole fungoval dopravní kroužek. Během úterních schůzek se přihlášení žáci čtvrtých a pátých tříd učili pravidlům silničního provozu včetně dopravních značek, principům první pomoci, bezpečného pohybu v roli chodce a jízdy na kole.

Číst dál...

Naše dobrodružství na výletě
aneb reportáž ze školního výletu VII. B a VI. A

Po dlouhé cestě autobusem jsme konečně dorazili na naši první zastávku školního výletu, byly to Javořické jeskyně v obci Javoříčko. Cestou k jeskyním, které byly na vysokém kopci, jsme narazili na památník masakru, který se zde stal. Dne 5. května 1945, několik dní před koncem války tady bylo 38 mužů zabito jednotkami SS. U památníku jsme se zastavili a uctili jejich památku.

Číst dál...

Den dětí očima dětí

Dne 1. 6. 2016 proběhl Den dětí na školním hřišti. Pro žáky bylo ve spolupráci s nadací OKD Srdcovka a Skauty Havířov (Junák – český skaut, středisko Havířov, z.s.) připraveno několik soutěží a úkolů. Například třínohý běh, střelba lukem, „nepraskni balónek“, nabírání oříšků čínskými hůlkami. Největší událost však byla, že přijela Maruška Kučerová. Dívka, které pomáháme sběrem víček. Z prodeje víček od plastových lahví rodina financuje Marušce rehabilitaci a různé pomůcky.

Číst dál...

Copyright © 2016 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.