foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
  Škola pro život!

  ZŠ a ZUŠ Petřvald

     Školní 246, příspěvková organizace

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Aktuality:

Dne 20. 3. 2017 z důvodu odstávky elektrické energie se v jídelně na ul. Školní nevaří !

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

  
dne :                  20.03.2017        od : 07:30 hod      do : 15:30 hod. 
v lokalitě :         Petřvald - Petřvald

 

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

 

Děkujeme za pochopení..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

pořádá v úterý 4. dubna 2017        

Den otevřených dveří“,

 

v budově na ulici Školní 246 v době od 14.00 do 17.00 hod.,

(Vstup vchodem od nové tělocvičny.)

v budově na ulici Závodní 822 v době od 14.00 do 16.00 hod.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Ing. Zdeňka Kozlovská

ředitelka školy   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kapacita jídelny (450 obědů) je již  naplněna. Z tohoto důvodu se není možné přihlásit ke stravování.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

vyhlašuje zápis do 1. tříd na školní rok 2017/2018

 

dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, který se bude konat ve dnech

20. a 21. dubna 2017

- od 9.00 hodin do 16.00 hodin (čtvrtek 20.4.)

- od 9.00 hodin do 15.00 hodin (pátek 21.4.)

(pro obě školy) na ulici Školní 246

 

       

Zákonní zástupci obdrží v březnu 2017 obálku, která bude obsahovat:

  1. žádost o zapsání dítěte do první třídy,
  2. pozvánku na den a hodinu, kdy se se svým dítětem k zápisu dostaví.

Pokud neobdržíte pozvánku k zápisu, můžete se objednat na tel. čísle: 596 542 936.

 

Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Srdečně Vás zve

                                                                                                                                                     Ing. Zdeňka Kozlovská

ředitelka školy

 

 

*  *  *

Vážení rodiče,

 

potěšilo by nás, kdybyste se rozhodli zapsat své dítě do prvního ročníku naší školy. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před nástupem dítěte
do základní školy. 

 

Dne  4.dubna 2017  si v době od 14:00 do 17:00 můžete prohlédnout školu
na ulici Školní 246 a v době od 14:00 do 16:00 školu na ulici Závodní 822

v rámci  „Dne otevřených dveří“ .

 

 

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V případě, že máte zájem přihlásit své dítě z 1. stupně do již běžících kroužků AJ pořádaných jazykovou školou HELLO, které vede anglicky hovořící lektorka - Danielle - původem z Austrálie, máte možnost. Děti, které již chodily v prvním pololetí dostali přihlášky i na pololetí druhé a noví zájemci ať kontaktují své třídní učitele či přímo mne - J. Güntherovou. Kroužky běží v pondělí od 12,15 - 13,00 a 13,05 - 14,05. (e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. kabinet AJ- 596542944, ráda poskytnu jakékoli informace).

 

Důležité články:

 Přijímací řízení ve školním roce 2016/2017

Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sportovní přípravou v prvním kole přijímacího řízení

 

28. 2. Sběr papíru

6.-10.3.Týden s anglicky hovořícím rodilým mluvčím pro II.st. ZŠ

8.3.      DK Orlová „ Křemílek a Vochomůrka“ I.A,B,C a II.A,B,C                                                          

13.-17.3. Jarní prázdniny

23.3.   II.A,B,C knihovnická lekce – workshop – „ Divadelní svět“ v 8.30 hod

27.3.    Velikonoční focení

29.3.     Besedy „1.pomoc – zdravověda“ VIII.A,B,VII.A,B

 

 
 

Projekt

" PODPORA ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ZŠ A ZUŠ PETŘVALD" 
je spolufinancován Evropskou unií.

Anotace:

Projekt je zaměřen na jedno z / kombinaci následujících témat:

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakulikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Číst dál...

Ozdravné pobyty 2017 – „Lipová - lázně“

Na jaře 2017 se žáci I. stupně naší školy  zúčastní jedenáctidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová - lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

Číst dál...

Besedy v měsíci bezpečnějšího internetu

            Únor je vyhlášen měsícem bezpečnějšího internetu. Na naší škole se každoročně realizují besedy, které žáky již od prvního stupně upozorňují na nebezpečí kyberprostoru.

Číst dál...

Žáci ze Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 soutěžili

           

            Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž pro základní umělecké školy. Ve školním roce 2016/2017 se soutěžilo mimo jiné ve hře na klavír a kytaru. Soutěže se konají formou školního, okresního, krajského a ústředního kola. Žáci jsou zařazeni podle věku do kategorií a každá kategorie má časový limit, který se musí dodržet. Úroveň bývá velmi vysoká a žáci, kteří se do soutěže přihlásí, připravují svůj program dlouho dopředu. Znamená to hodiny cvičení doma i v ZUŠ. Porota hodnotí a jen ti nejlepší postupují dále.

Číst dál...

Nabídka táborů Jazyková škola Hello

Vážení rodiče, milí příznivci prázdninových dobrodružství,

školní rok se přehoupl do své druhé poloviny a je čas plánovat prázdniny. Pokud nechcete nechat tělo lenošit a  hlavu zahálet, možná Vám přijde vhod nabídka táborů, kterou jsme připravili na léto 2017.

Číst dál...

Copyright © 2017 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.