foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

 

 

 Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, tj. naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytujeme jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dáváme dobré základy dvou cizích jazyků a seznamujeme je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Číst dál: O nás     

 

Důležité dokumenty:

 

Aktuality:

 9.11.2018 - nebude elektrická energie - ve ŠJ na ulici školní se nevaří ( Závodní vaří), žáci budou mít na tento den obědy automaticky odhlášeny. Zároveň nebude fungovat el. žákovská knížka a to i žákům na ul. Závodní.

 

Týden pro republiku u nás v Petřvaldě           

28. říjen 1918, významný den našeho národa, si připomeneme různými způsoby hlavně v týdnu od 22. října do 26. října.

Ke 100. výročí vzniku naší republiky pořádáme:

 • Výstavu prací našich žáků a předmětů z doby 1. republiky
 • Výstavu o historii Petřvaldu
 • Představení výjevů ze života petřvaldského hrdiny Aloise Vicherka
 • Hovory s pamětníky
 • Pečení oblíbeného cukroví prezidenta Masaryka a výrobu křížal
 • Soutěž ve znalostech státních svátků a místopisu Petřvaldu s  cenou pro vítěze tří kategorií, kterou je setkání se starostou města
 • Program Staleté kořeny
 • Slavnostní fotografování školního národa v barvách trikolóry
 • Týden stravování ve školní jídelně s jídly meziválečné kuchyně

 

Zveme na výstavu rodiče i děti, žáky i bývalé žáky, prostě všechny zájemce, a těšíme se, že letošní státní svátek prožijeme jako opravdu mimořádný den i díky naší práci ve škole.

 

 

Elektronická žákovská knížka v mobilu

Rodiče a žáci mohou nyní nově využívat Bakaláře - žákovskou knížku na svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon).

Bakaláři - žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních, kterou stáhnete zdarma na Google Play nebo v App storu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Výhody

 • pohodlné ovládání - vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)
 • bezplatné používání
 • režim offline umožňuje žákům stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování i bez připojení k internetu
 • uživatel může být na svém zařízení připojen bez opakovaného přihlašování
 • pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách

Pro přihlášení použijte adresu serveru získanou z URL řádku vašeho prohlížeče https://zsazuspetrvald.bakalari.cz:444/  Login a heslo použijete stejné jako pro dosavadní internetovou verzi Bakalářů.

 

Záznam akademie ke stáhnutí:

https://uloz.to/!ZDRtlqRir0Pr/akademie-10-let-spolu-zs-petrvald-2018-mp4

Pokud se Vám nedaří přihlásit přes aplikaci Bakaláři ve vašem chytrém zařízení, je potřeba znovu vyhledat školu nebo změnit adresu na https://zsazuspetrvald.bakalari.cz:444/

 

 

 
 

"MAP II - ORP ORLOVÁ"

V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.12.2017 projekt "MAP - ORP Orlová". Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.

Číslo a název výzvy: 02_17_047 Místní akční plány rozvoje vzdělávání II

Anotace výzvy:

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu pedagogických pracovníků včetně vedoucích pedagogických pracovníků, a to zejména formou vzdělávání, mentoringu, síťování se zkušenými kolegy a podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných NNO) v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí je podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482

Anotace projektu:

 • Podpora společného plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Orlová (3 obce, 18 IZO)
 • Zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách
 • Zaměření prioritně na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
 • Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro osobní i pracovní život
 • Zapojení zákonných zástupců do života škol
 • Spolupráce a výměna zkušeností aktérů ve vzdělávání

Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území ORP Orlová, které přispějí k rozvoji vzdělávací soustavy a zlepší kvalitu vzdělávání ve zdejších školách. V rámci vytvořeného partnerství organizací formálního i neformálního vzdělávání budeme společně hledat řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání za účelem rozvoje potenciálu každého žáka. Výstupem projektu je zpracovaný místní akční plán v úrovni MAP. Nositelem místního akčního plánu je město Orlová.

Harmonogram projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu:      01.05.2018

Datum ukončení fyzické realizace projektu:    30.04.2022

Doba trvání (v měsících):                                   48

Celkové způsobilé výdaje:                                 9 779 000,- Kč

Co je cílem projektu?

Specifickým cílem projektu je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. Posláním je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

 Výzva: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1?highlightWords=map

 

ODISbus před školou

Dne 24. 4. 2018 se žáci 4. a 5.ročníku zúčastnili přednášky v neobvyklém prostředí, a to v autobusu. Cílem projektu ODISbus byla propagace veřejné dopravy s důrazem na její ekologický přínos, aby žáci pochopili, že také cestování veřejnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí.Seznámili se s druhy veřejné dopravy, s kartou ODIS, získali také povědomí, jak a kde vyhledat dopravní spoje na internetu. Žáci také zhlédli krátké video o výhodách hromadné dopravy. Na závěr byli všichni žáci odměněni magnetkami s různými dopravními prostředky.

Mgr. Otakar Prášek

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

Vernisáž výstavy na ZUŠ

     Dne 26. 4. 2018 proběhla v základní umělecké škole již čtvrtá vernisáž výstavy prací žáků a absolventů „Galerie na chodbě“. Zahájení výstavy uvedla vedoucí paní učitelka Šárka Podobová a o hudební vystoupení se postarali dva  žáci hrající na kytaru ze třídy pana učitele Jozefa Mešše.

     Paní učitelka Mgr. Kateřina Benešová pak seznámila návštěvníky s tématy, která žáci vytvářeli v průběhu roku, a představila absolventy.

Číst dál...

Školní akademie   „10 let spolu“  

 

   V letošním školním roce jsme oslavili 10. výročí sloučení základní školy se základní uměleckou školou do jednoho právního subjektu.  Školní akademie s názvem „10 let spolu“ proběhla v Kulturním domě Petřvald ve dnech 18.- 19. 4. 2018. Pedagogové společně s žáky  nacvičili a uspořádali vystoupení žáků pro veřejnost. Celou akci finančně podpořily nadace OKD Srdcovka a Sdružení rodičů při Základní škole, Školní 246, Petřvald, z.s.. Zástupci rodičů se také aktivně podíleli na organizaci a přípravě školní akademie.

Číst dál...

ZŠ na ul. Závodní - foto z ŠVP

Všechny fotky v plné kvalitě ke stáhnutí https://uloz.to/!wPwh1v93EkGx/2018-04-27-svp-masarycka-zip

 

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.