foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Speciální pedagog

 

Mgr. Dagmar Kramná

 Kontakt:

   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny pro školská poradenská zařízení pondělí 12.00-13.00, jinak dle domluvy.

 

Pondělí, středa, čtvrtek:

7.45 – 8.00 

Úterý

11.40- 12.35

(jinak dle dohody)

 

 

Kdo je to speciální pedagog?

Školní speciální pedagog pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

Speciální pedagog provádí

  • Depistážní činnost - vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, věnuje s těm, kdo již jsou zařazení do speciálně pedagogické péče
  • Diagnostické činnosti - diagnostika speciálně vzdělávacích potřeb žáka; vytýčení hlavních problémů žáka; stanovení individuálních plánů podpory v rámci školy
  • Realizace intervenčních činností - krátkodobá nebo dlouhodobá individuální práce se žákem; koordinace sestavení individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s vyučujícími a rodiči; zabezpečení komunikace a kontaktů s rodinou žáka; speciálně pedagogická intervence a služby pro žáky; zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, nápravy specifických poruch učení
  • Poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání. Poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu. Poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků.
  • Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s mimoškolními odbornými poradenskými pracovišti.

 

 

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.