foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

DEN ZEMĚ - 2.D

V pátek 28. 4. 2017 na naší škole proběhl DEN ZEMĚ. Jelikož bylo velmi nepříznivé počasí, vzali žáci II. D štětce a barvy a namalovali si zeměkouli. Práce děti velmi zaujala.

Číst dál: DEN ZEMĚ - 2.D

Pomůcky pro 1. třídu, které již můžete dětem opatřit

Penál

 • 2 ořezané tužky č. 2, pastelky, guma, ořezávátko, fixy

Pomůcky pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti

(výtvarné potřeby si děti uloží pod lavici do závěsných sáčků, které dostanou při slavnostním  vyřazení z mateřské školy)

 • pracovní tričko nebo zástěra
 • temperové barvy, kelímek
 • štětec plochý č. 6, hadr na otírání štětce
 • lepidlo tuhé
 • náčrtník A5

Potřeby pro tělesnou výchovu

 • cvičební úbor v látkové tašce - tričko, trenky, tepláky, klasické cvičky nebo látkové tenisky se světlou podrážkou

Další potřeby do třídy

 • sedák na židličku (kdo chce)
 • pevné přezůvky s bílou podrážkou v látkovém sáčku
 • ručník, (tekuté) mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníky (celé balení, krabička)
 • složka na písmena, číslice
 • složka s drukem

Veškeré pomůcky se snažte (ve vlastním zájmu) dětem podepsat ! 

 

 

Upozornění:

Na výkresy, sešity a papíry ke kopírování budeme vybírat na začátku školního roku přibližně 100 Kč.

V průběhu září obalte učebnice a sešity.

 

Děkujeme.

Dopravní výchova na naší škole

Součástí školního vzdělávacího programu naší školy je i téma dopravní výchovy, které je průřezově rozvrženo v jednotlivých ročnících v několika předmětech. Pro samostatný předmět dopravní výchova bohužel není časová dotace, ale i přesto se učitelé všech zainteresovaných předmětů snaží žákům od první třídy až po druhý stupeň v jednotlivých hodinách vštěpovat jak pravidla silničního provozu a značky, tak i informace o bezpečném pohybu v silničním provozu.

Číst dál: Dopravní výchova na naší škole

Zápis do prvních tříd na ZŠ a ZUŠ Petřvald

20. a 21. 4. 2017 se na naší škole uskutečnil zápis do prvních tříd. Budoucí žáčci prvních tříd přišli se svými rodiči či prarodiči poprvé do školy, aby prokázali, čemu se naučili jak ve školce, tak v rodině. Mnoho dětí bylo šikovných a plnilo úkoly nachystané paními učitelkami velmi pečlivě. Se školní psycholožkou budoucí prvňáčci kreslili orientační vývojový test. Ti, kteří ještě potřebují trošku dozrát, měli možnost se ve škole rozkoukat a za rok, po odkladu, přijdou jistě pro školu lépe vybaveni.

Poděkování patří paním učitelkám Winklerové, Plankové, Káňové a Šárové, které zápis připravily, a také paní asistentce Budinové a paní zástupkyni Studené, které administrovaly vše potřebné.

Číst dál: Zápis do prvních tříd na ZŠ a ZUŠ Petřvald

Třídy III. C a V. B v Malém světě techniky Ostrava

V pondělí 15. května se žáci III. C a V. B vypravili v rámci školního výletu za poznáním technických objevů. Navštívili Malý svět techniky U6 v areálu Dolních Vítkovic, který odhaluje tajemství vynálezů od parního stroje až po současné vymoženosti techniky.

Číst dál: Třídy III. C a V. B v Malém světě techniky Ostrava

PROJEKTOVÝ TÝDEN V ANGLIČTINĚ na ZŠ a ZUŠ Petřvald
 

Naše ZŠ se ve spolupráci s jazykovou školou HELLO zúčastnila projektového týdne s rodilými mluvčími. Po celý týden docházeli na naši školu rodilí mluvčí, které nám jazyková škola, s níž jsme partneři, přidělila. Danielle, původem z Austrálie a Matthew z USA.

Rodilí mluvčí se v průběhu týdne plynule střídali v jednotlivých ročnících a vedli výuku v anglickém jazyce napříč celým druhým stupněm. Nejednalo se o pouhopouhé přednášky či jednostranný projev ze strany lektora. Každou vyučovací hodinu měli poctivě připravenou a promyšlenou do posledního detailu. Vyučující pouze dohlíželi, žáci soutěžili a dozvídali se zajímavá fakta o zemích, jejichž jazyk se učí.

Číst dál: PROJEKTOVÝ TÝDEN V ANGLIČTINĚ na ZŠ a ZUŠ Petřvald

Talentmanie 1.-3.třída   

 

V průběhu května opět zachvátila naši školu TALENTMANIE. Ve všech třídách probíhala nejprve třídní kola a žáci se tentokrát mohli utkat v naprosto libovolných disciplínách. Třídní učitelé vybrali vítěze a ti pak změřili síly ve školním kole, které proběhlo 1. června 2017 v petřvaldském kulturním domě.

Číst dál: Talentmanie

Pracovní činnosti v pátém ročníku

4. 4. 2017 jsme s žáky V. B třídy zrealizovali velmi praktickou hodinu praktických činností. Žáci ve cvičné kuchyňce školy měli za úkol „uvařit“ jednoduchý recept a naučit se teorii stolování a chování ve společnosti.

Číst dál: Pracovní činnosti v pátém ročníku

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.