foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

V letošním roce se tohoto testování zúčastnilo rekordně přes 30 žáků. Ti 29. 11. 2017 absolvovali čtyřhodinové skupinové testování zaměřené na zjištění studijních předpokladů, logiky, paměti, reakčního času, pozornosti, osobnostních vlastností.

Během měsíce prosince a ledna pak s žáky a jejich rodiči probíhají pohovory, na kterých se budoucí studenti dozvědí své výsledky, zhodnotí společně své zájmy, předpoklady a cíle, aby se nakonec rozhodli, na kterou střední školu si podat přihlášku.

Žákům přeji, aby správně zvolili a v dubnu se po absolvování přijímacích zkoušek na svá vysněná studia dostali.

PhDr. Jana Lehnerová
školní psycholožka

 

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.