foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Speciální pedagog

 

Mgr. Dagmar Kramná

 Kontakt:

   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konzultační hodiny:

Pondělí, středa, čtvrtek:

7.45 – 8.00 

Úterý

11.40- 12.35

(jinak dle dohody)

 

 

Kdo je to speciální pedagog?

Školní speciální pedagog pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

Speciální pedagog provádí

  • Depistážní činnost - vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, věnuje s těm, kdo již jsou zařazení do speciálně pedagogické péče
  • Diagnostické činnosti - diagnostika speciálně vzdělávacích potřeb žáka; vytýčení hlavních problémů žáka; stanovení individuálních plánů podpory v rámci školy
  • Realizace intervenčních činností - krátkodobá nebo dlouhodobá individuální práce se žákem; koordinace sestavení individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s vyučujícími a rodiči; zabezpečení komunikace a kontaktů s rodinou žáka; speciálně pedagogická intervence a služby pro žáky; zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, nápravy specifických poruch učení
  • Poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání. Poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu. Poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků.
  • Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s mimoškolními odbornými poradenskými pracovišti.

 

 

Ředitelka školy: Ing. Zdeňka Kozlovská 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 596 542 936

Asistentka ředitele: Miroslava Budinová 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 596 542 936
Mobil: +420 702 119 818 

 Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň:  Mgr. Vladimíra Lisová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Telefon: +420 596 542 935

 Zástupkyně ředitelky pro 2. stupeň: Mgr. Ivana Studená 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Telefon: +420 596 542 935

Ekonom: Jiřina Guziurková

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Telefon: +420 596 542 935

 

Pouze v případě, že se nemůžete dovolat na výše uvedená čísla.Volejte: tel.: 702 119 818


Adresa: 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,  p. o.

Ulice: Školní 246
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985 

e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: skbmjhq

 

Místo poskytovaného vzdělávání ZŠ na ul. Závodní 822:

Vedoucí učitelka: Mgr. Ivana Palová 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 596 542 942 

Sborovna:

Telefon: +420 596 542 949

Adresa: 

Ulice: Závodní 822;
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

Místo poskytovaného vzdělávání ZUŠ ul. Závodní 822:

Vedoucí učitelka: Šárka Podobová 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 596 542 941

Adresa: 

Ulice: Závodní 822;
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

 

 

Pouze v případě, že se nemůžete dovolat na výše uvedená čísla (odloučené pracoviště) .Volejte: tel.: 601 564 852

 

Copyright © 2018 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.