foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

GDPR

Ochrana osobních údajů –

informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace   (dále jen "základní škola"), se sídlem Školní 246, 735 41 Petřvald, IČO: 73184985  jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.

  • Osobní údaje základní škola zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Pokud základní škola zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od základní školy informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným základní školou;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané základní školou jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných základní školou, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů základní školou;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) základní škole;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

    Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

    Svá práva vůči základní škole uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

    Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro základní školu:

    PhDr. Mgr. Ing. Bc. Lukáš Smutný, MBA, MSc.

    Telefon: + 420 777 346 766, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.