Informace k organizaci výuky pro 1. třídy

25.08.2021 11:22

Informace k organizaci výuky pro 1. třídy

  • Slavnostní zahájení nového školního roku u 1. tříd proběhne dne 1.9. 2021 na ul. Školní a na ul. Závodní.

 

Vstup na slavnostní zahájení na ul. Školní bude označeným vchodem do nové tělocvičny (vstup od prodejny COOP) v 8.15 a proběhne v nové tělocvičně.

Vstup na ul. Závodní bude hlavním vchodem také v 8.15. a slavnostní zahájení proběhne ve třídě.

  • Harmonogram 1. 9. 2020: slavnostní uvítání nových školáků vedením města a vedením školy, představení třídních učitelek a dalších zaměstnanců školy, seznámení s harmonogramem výuky a s elektronickou žákovskou knížkou, rozdání pamětních listů.
  • Upozorňujeme, že zákonní zástupci a žáci nesmí do školy vstoupit s příznaky infekčního onemocnění.
  • Prosíme zákonné zástupce, aby omezili počet lidí v doprovodu dítěte. Doprovod musí mít při pobytu ve škole nasazen respirátor třídy FFP2, nanoroušku nebo obdobný prostředek s filtrační účinností nejméně 95 %.Harmonogram 1. výukového týdne 1. tříd:

  1. 9.2021     Slavnostní zahájení. 8.15 až cca 9.15 /max. 9.30/, není školní družina
  2. 9. 2021    Výuka od 8.00 do 10.00.  V 10.00 končí žáci, kteří nemají oběd ani školní družinu. Obědvající žáci  bez ŠD končí v 11.00.  ŠD již v provozu.
  3. 9.2021     Výuka od 8.00 – 11.40.

Od 6. 9.2021 Výuka od 8.00 – 11.40 dle stálého rozvrhu.

 

Další informace naleznete na stránkách školy, prosím sledujte naše stránky: https://www.zsazuspetrvald.cz/

Těšíme se na shledání s Vámi a s našimi novými školáky.

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou