Operační program Jan Amos Komenský

30.10.2023 16:26

          V letošním školním roce se Základní umělecká škola zapojila do projektu s názvem Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald IV reg.č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0002660, který je spolufinancován Evropskou unií.

          Projekt je zaměřen na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání. Dále pak na zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

          Už v září se učitelé i žáci z hudebních nauk, tanečního a výtvarného oboru a sborového zpěvu s chutí pustili do práce. Jejich nadšení je zjevné na nejedné fotografii ve fotogalerii.

          Vedení školy přeje všem účastníkům projektu mnoho úspěchů a nových poznatků obohacující jejich studium.

Šárka Podobová

vedoucí učitelka ZUŠ Petřvald

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2023 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin