Projekt MAP III-ORP Orlová

02.11.2023 11:32

Projekt MAP III-ORP Orlová

je název pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve školství, jenž volně navazuje na MAP I a II. Mateřská škola Petřvald 2. května 1654, příspěvková organizace a Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace jsou do zmíněného projektu MAP také zapojeny.

MAP III-ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023052, je pokračováním a rozvojem plánování na území všech spolupracujících obcí, jakými jsou Orlová, Petřvald a Doubrava. V průběhu let dochází k plánování a také realizaci aktivit pro řešení místních specifických problémů a potřeb dětí, žáků, ale i pedagogů. Dané naplánované aktivity přispívají k naplňování dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

 

Pedagogové mateřské školy mohli díky zapojení se do projektu MAP využít projektového školení s názvem SYPO, zaměřeného nejen na řešení problémů rušivého chování dětí předškolního a mladšího školního věku, ale také na jejich základní vývojové potřeby či to, jak jednat se zákonnými zástupci dětí. Další vzdělávání pedagogů bylo zacílené na oblast komunikace s rodinou nacházející se v určité životní krizi, rozšířit si mohli vědomosti z oblasti dopravní výchovy, ale také z oblasti primární prevence s Městskou policií Orlová.

Pedagogičtí pracovníci ZŠ a ZUŠ Petřvald se taktéž aktivně zapojovali do seminářů a webinářů, např. Komunikace s rodinou v krizi. Účastnili se Metodických setkání učitelů matematiky, Sdílení dobré praxe ve výuce cizích jazyků, Kariérového poradenství ve škole prakticky, Setkání s odborníkem na popularizaci české literatury 19.století. Velmi zajímavé a přínosné bylo také setkání s odborníkem na hlasovou hygienu. Také ředitelé škol a jejich zástupci absolvovali školení, jež se zaměřovalo na problematiku školské legislativy včetně jejích změn.

Celková doba realizace Projektu MAP III je 19 měsíců. Na něj bude navazovat další projektové období, které zahrne do plánovaného vzdělávacího procesu pečlivě připravené aktivity, na kterých již dnes pilně pracují všichni členové daného projektu a které přispějí ke zkvalitnění vzdělávání žáků a pedagogů.

                                                                                               Mgr. Andrea Doffková, Ing. Zdeňka Kozlovská

                                                                                                                       ředitelky škol

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2023 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin