Projekt : Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald III

09.02.2021 10:49

Naše škola se od ledna 2021 opětovně zapojila do pokračování projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání tzv. Šablon III – s názvem „ Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald III“ reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018440 , který bude plynule navazovat na původní projekt " Šablony II". Podpoříme zejména žáky ohrožené školním neúspěchem formou doučování, badatelského klubu možná klubu anglické konverzace. Zajistíme projektové dny ve škole i mimo školu, které mají rozvinout zejména hlavní klíčové kompetence žáka – polytechnické vzdělávání, environmentální vzdělávání, podnikavost, kreativitu, logické myšlení. Škola také tímto projektem zajistila prostředky na pokračování práce školního psychologa. Pevně věříme, že se nám v současné situaci podaří projekt plnohodnotně využít.    

Podpora rozvoje vzdělávání v ZŠ a ZUŠ Petřvald III - propagace

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou