Rozvoj matematicky nadaných dětí

10.11.2020 08:43

Zapojení do projektu rozvoje matematicky nadaných dětí

V průběhu září až listopadu 2020 se naše škola zapojila do projektu Masarykovy univerzity v Brně. Spojila jsem se s pracovní skupinou psychologů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií MU v Brně, kteří se zabývají problematikou identifikace a rozvoje nadaných dětí.

Účast na projektu s názvem „Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol (VOIM) CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016366“ obnášela administrování baterie matematických úkolů žáky prvních tříd.

Oslovila jsem rodiče žáků prvních tříd a ti, kteří své děti přihlásili, souhlasili s jejich zapojením do projektu. S ohledem na nynější situaci se někteří žáci zapojili ještě osobně ve škole a ke konci měsíce října a začátkem listopadu pak někteří i online formou. Během hodinového testování žáci plnili různé matematické a logické úlohy, které se mají po skončení projektu stát součástí online programu do tabletů a počítačů. Ten budou moci za pár měsíců používat učitelé a rodiče pro detekci nadání žáků 1. tříd v matematice. Žáci za svůj čas získali nejen malou odměnu, ale dle jejich zpětné vazby i zábavně strávenou hodinku s matematikou.

Více o projektu a aktivitách řešitelů projektu se můžete dozvědět na stránkách www.testy-schopnosti.cz, kde můžete nalézt již vyvinuté metody a informace o nynějším projektu.

Děkuji za spolupráci a věnování svého času více než dvaceti rodičům a prvňáčkům naší školy, kteří se projektu zúčastnili a přispěli tak k vývoji nové diagnostické metody identifikující budoucí nadané děti v oblasti matematiky.

 

PhDr. Ing. Jana Lehnerová

školní psycholožka

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou