Slavnostní zahájení nového školního roku v petřvaldské škole

16.09.2022 06:41

1. září již před půl osmou ráno před školou čekalo několik nedočkavých žáků a snažilo se přemluvit pana školníka, aby je pustil do školy dřív. Někteří z důvodu, že se těšili do třídy, jiní prohlašovali, že si chtějí zajistit nejlepší místo k sezení ve třídě, a to v zadní lavici. Nejvíce se do školy těšili žáci prvních tříd, kteří přišli do školy v doprovodu svých rodičů a zvědavě pokukovali po vyzdobené třídě a po paní učitelce. Přivítat nové školáky přišli zástupci vedení školy v čele s Ing. Zdeňkou Kozlovskou, která žáky a rodiče na úvod pozdravila, žákům popřála hodně úspěchů během školní docházky a rodičům spoustu trpělivosti. Za vedení města Petřvald školáky pozdravil pan starosta Ing. Jiří Lukša v doprovodu pana místostarosty Ing. Petra Dvořáčka a vedoucího odboru školství Bc. Michala Janečka. Vedoucí učitelka Základní umělecké školy paní Mgr. Šárka Podobová rodičům sdělila, že stále mohou své děti přihlásit do hudebního, výtvarného či tanečního oboru. Za školní poradenské pracoviště se přišli na malé školáky podívat paní školní psycholožka a paní výchovná poradkyně. Školní poradenské pracoviště i v tomto školním roce pracuje ve stejném personálním obsazení a je vždy připraveno pomoci žákům, rodičům i učitelům při řešení různorodých problémů, které se ve škole mohou vyskytnout. Samozřejmě se snaží působit i preventivně, takže i v tomto školním roce žáky čekají preventivní besedy a stmelovací aktivity.

Rádi bychom popřáli všem školákům, rodičům a zaměstnancům školy krásný vstup do nového školního roku. Žákům přejeme hodně úspěchů během celé školní docházky a rodičům mnoho trpělivosti.

 

Za vedení školy

Mgr. Vladimíra Lisová

zástupkyně ředitelky školy

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2022 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin