Úplata ŠD za duben 2021

30.04.2021 08:34

Úplata ŠD za duben 2021 bude zúčtována následovně:

Ze zaslané zálohy 200,-Kč za duben 2021 Vám bude vrácena poměrná část podle počtu dnů prezenční výuky vašeho dítěte na bankovní účet,  z kterého byla záloha zaplacena.

 

Rozhodnutí o ponížení úplaty za vzdělávání a školské služby

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PETŘVALD ŠKOLNÍ  246, p.o.

 

Č. j.: 29/2021

 

R O Z H O D N U T Í

 Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246, p.o. rozhodla podle § 123 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a Manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve šk.roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 (6.4.2021) takto:

 

Ve školní družině stanovuji úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu v délce více než 5 dnů takto:

 

Za duben 2021 pro prezenční výuku ve škole

  • počet dnů 5 – 45,-Kč/žák (9,-Kč /den)
  • počet dnů 10 – 90,-Kč/žák
  • počet dnů 15 – pro skupinu IZS – 135,- Kč/žák

 

Na vědomí: zákonným zástupcům žáků

 

V Petřvaldě dne 14.4.2021

 

 

 

Ing. Zdeňka Kozlovská

Ředitelka ZŠ a ZUŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou