ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÉ PÉČE – škola v provozu - zdravotníci, policie, hasiči ......

13.10.2020 18:19

Naše škola poskytuje ZAJIŠTĚNÍ NEZBYTNÉ PÉČE o děti ve věku

od 6-10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Skupiny se otevírají od středy 14.10.2020 na odloučeném pracovišti adresa: Závodní 822, 735 41 Petřvald

Provoz bude od 6.00 – 18.00 hodin.

Roušky musí mít děti po celou dobu na ústech. Desinfekce zajištěna školou.

Jedná se o hlídání dětí, nejde o vyučování.

Jak postupovat:

  1. V případě zájmu o umístění dítěte do skupiny kontaktujte vedení školy na tel: 596542936 , 601 564 849 nebo email: zsazuspetrvald@seznam.cz
  2. Vyplňte čestné prohlášení s přihláškou. Ke stažení  zde: Čestné prohlášení s přihláškou
  3. První den  odevzdejte vyplněné čestné prohlášení s přihláškou a vlastnoručním podpisem vychovatelce ve skupině.
  4. Děti musí mít s sebou 2 roušky, svačinu a pití.
  5. Na 1.-2.den dejte dětem jídlo na celý den (mikrovlnka je k dispozici), od 3. dne tj. 16.10. lze objednat obědy – vždy jeden den předem. Cena obědu je 26 Kč.
  6. Obědy lze objednat telefonicky - kontakt: 596542938, bude zajištěn také pitný režim, svačiny si děti nosí z domova.
  7. Pokud máte zájem u umístění na jiné škole, čtěte dále:   " Uzavření škol a co dál.." 
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou