Zápis do 1. tříd na základní škole

18.05.2022 06:48

Po dvou letech, kdy jsme nemohli uskutečnit zápis do 1. tříd prezenční formou, jsme se tentokrát dočkali a mohli budoucí prvňáčky a jejich rodiče pozvat do školy a poznat se s nimi osobně již u zápisu. Velice jsme se všichni na tento okamžik těšili a myslím si, že se tyto dva dny vydařily. Letos poprvé jsme neobesílali rodiče dopisy s námi vybraným časem a termínem, ale vyzkoušeli jsme formu webové aplikace zapisyonline.cz. Ze začátku jsme měli obavy, jak tuto novinku rodiče přijmou, ale ukázalo se, že obavy byly zbytečné. Skoro všichni rodiče se zaregistrovali hned první den registrace. Někteří si možná i ráno dříve přivstali, aby si zvolili vhodný termín k zápisu.

Vlastní zápis se uskutečnil 7. a 8. dubna v prostorách školy na ul. Školní 246. Rodiče s dětmi  postupně přicházeli ve vybraný čas a pomocníci z 9. tříd se o ně starali, aby se v naší škole neztratili. Nejprve rodiče s dětmi odvedli k administrativní části zápisu, kde proběhla kontrola podané přihlášky zástupkyněmi ředitelky školy či vyřízení odkladu u paní speciální pedagožky. Děti si zatím vybarvovaly omalovánky či kreslily obrázky. Po administrativní části konečně následovala část zápisu oblíbená zejména u dětí. Naši pomocníci je s rodiči odvedli za paní učitelkou, která s nimi vedla motivační rozhovor, na jehož konci si budoucí prvňáčci mohli vybrat některý z dárků, které připravily děti ze školní družiny s vychovatelkami. Na průběh zápisu se přišel podívat i pan starosta Ing. Jiří Lukša.

Během výše zmíněných dvou dnů dorazilo k zápisu 83 předškoláků, pro 13 z nich rodiče požadovali odklad povinné docházky o jeden školní rok. Podle počtu zájemců předpokládáme, že příští školní rok otevřeme tři první třídy, jednu na ul. Závodní 822 a dvě na ul. Školní 246.

Velice děkuji všem, kteří se na organizaci zápisu podíleli. Hlavně paním učitelkám Mgr. Lence Szendreyové, Mgr. Šárce Plankové, Mgr. Ivě Šárové a Mgr. Janě Vodákové, že zajistily a uskutečnily motivační část zápisu, dětem ze školní družiny a paním vychovatelkám za krásné dárečky pro děti, kolegyni paní Mgr. Ivaně Studené, paní speciální pedagožce Mgr. Dagmar Kramné a paní školní psycholožce Mgr. Lucii Chrudinové za pomoc při administrativní části zápisu. Určitě nesmím zapomenout poděkovat vybraným žákům devátých tříd, kteří během zápisu vypomáhali.

Moje závěrečné poděkování patří všem rodičům, kteří si pro vzdělání svých dětí vybrali naši školu. Velice si toho vážíme. Děkujeme vám za důvěru, kterou do nás vkládáte, a těšíme se, až se všichni setkáme 1. září během slavnostního zahájení školního roku.             

                                                                     Mgr. Vladimíra Lisová

                                                                     zástupkyně ředitelky školy

                                                                     ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

 

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2022 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou