Zápis do 1. tříd pro školní rok 2023/2024

16.02.2023 09:38

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

 

vyhlašuje zápis do 1. tříd na školní rok 2023/2024

 

dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, dále dle zákona základě zákona č. 67/2022 Sb., ve znění novely č.20/2023 Sb., který se bude konat ve dnech

 

3. a 4. dubna 2023

- od 8.30 hodin do 15.00 hodin (pondělí 3. 4. 2023)

- od 8.00 hodin do 14.30 hodin (úterý 4. 4. 2023)

(pro obě školy) na ulici Školní 246.

 

Registrace k Zápisu do 1.třídy pro školní rok 2023/2024 bude probíhat online formou. Online registrace bude probíhat od 20. 3. 2023 do 30. 3. 2023 s výběrem termínu a času zápisu. Odkaz na online registraci s pokyny bude uveřejněn na stránkách školy www.zsazuspetrvald.cz. Odkaz bude zpřístupněn na webových stránkách dne 20.3.2023.

 

Kdo se hlásí k zápisu?

K zápisu se hlásí každé dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku, tj. dítě narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Děti, které dovrší 6 let věku od září do konce prosince 2023, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení.

Děti, které dovrší 6 let věku od ledna do konce června 2024, lze přijmout na doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok. Zákonný zástupce musí v následujícím školním roce opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky.

Termín zápisu je platný i pro děti migrantů z Ukrajiny, speciální termín nebude ředitelka školy vyhlašovat.

Zákonný zástupce vezme s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, možno vzít s sebou již vyplněnou žádost o zápis dítěte do 1. ročníku, která přijde na email zákonnému zástupci po registraci k zápisu (datum na žádost doplňte 3. 4. 2023 nebo   4. 4. 2023 podle dne, kdy fyzicky přijdete s dítětem k zápisu). V případě cizinců je potřeba doložit potřebné dokumenty k pobytu na území ČR.

 

Srdečně Vás zve

Ing. Zdeňka Kozlovská

ředitelka školy

 

Veškeré dokumenty k vyplnění si můžete stáhnout z našich stránek:

Informace pro rodiče žáků 1. tříd

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2023 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin