foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt Družina

provozní doba:
6.00-8.00, 11.40-16.00 h
Aby nebyl narušován provoz, je ŠD mezi 14. a 15. hodinou uzavřena!

 

  

ZŠ ul. Školní 246 1. oddělení
(Škultyová L.) 

telefonní kontakt: 
+420 720 105 143

 

ZŠ ul. Školní 246 2. oddělení 
(vedoudí vychovatelka 
Dostálová J.)

telefonní kontakt: 
+420 725 515 101

 

ZŠ ul. Školní 246 3. oddělení
(Rudolová S.)

telefonní kontakt:
+420 723 126 087

 

ZŠ ul. Školní 246 4. oddělení
(Richter E.)

telefonní kontakt:
+420 727 969 695

 

ZŠ ul. Závodní 822 5. a 6. oddělení 

(Kochová H., Marková N.,
Bc. Pavla Kullová  )

telefonní kontakt:
+420 720 390 749

 

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním
školního vyučování a neměla by být chápána ani jako povinná sociální služba,
tedy jako pouhé hlídání dětí. Pedagogická práce ve školní družně má svá
specifika – zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času.

Činnost ve školní družině by měla rozvíjet dítě v dovednostech důležitých
pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování
ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Děti se zde učí
žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Největší roli zde
hrají vhodná motivace, radost z činnosti, ctižádost, zvědavost a povzbuzování.

 

Aktuality:

 

Z důvodu nutné údržby ze strany společnosti O2, nebudou dne 20. 5. 2020 fungovat na škole na ul. Závodní pevné telefony. Prosím využijte mobilní telefonní čísla.

Děkujeme za pochopení.

 

Vážení zákonní zástupci,

 

máte-li zájem o přihlášení svého dítěte do ŠD ve školním roce 2020/2021, žádáme Vás o vyplnění přihlášky do ŠD (přednostně budou přijímáni žáci 1. - 3. ročníku).

Vyplněnou přihlášku: Přihláška do školní družiny

doručte, prosím, do 31. 5. 2020, a to následujícím způsobem:

  • Poštou na adresu: ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

                             Školní 246

                              Petřvald

                              735 41

  • Vložením do poštovní schránky ZŠ a ZUŠ Petřvald (pro lepší orientaci, kde se schránka nachází, je foto v příloze).

 

Vedoucí školní družiny

 

Jana Dostálová

 

 

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.