foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZUŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Závodní 822
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985  

Telefonní kontakt ZUŠ: 
+420 596 542 941

e-mail: zuspet@seznam.cz

Nabízíme možnost studia v hudebním oboru se zaměřením na tyto nástroje :

 •    hra na klavír
 •    hra na zobcovou a příčnou flétnu
 •    hra na kytaru
 •    hra na el. klávesové nástroje
 •    hra na fagot
 •    hra na klarinet
 •    hra na saxofon
 •    hra na housle
 •    pěvecká hlasová výchova a sborový zpěv

  Využijte této nabídky a poskytněte svým dětem další vzdělávání a rozvoj hudebních, tanečních a výtvarných schopností.

 

Bližší informace získáte na:

 •    telefon: 596 542 941
 •    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuality:

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 v ZUŠ Petřvald se uskuteční

v pondělí 2. 9. 2019 v 13,00 hod. v sále školy.

                       

hudebním oboru nabízíme možnost studia:

            přípravná hudební výchova, hra na klavír, hra na klávesové nástroje,

            hra na zobcovou a příčnou flétnu, hra na fagot a saxofon,

            hra na kytaru, hra na housle, sólový a sborový zpěv

 

Přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově ZŠ a ZUŠ, Závodní 822, Petřvald  - 2. patro v následujících termínech:

 

 • HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR A SBOROVÝ ZPĚV

        pondělí    27. 5. 2019        15,30-17,30
        úterý    28. 5. 2019        15,30-17,30
        středa    29. 5. 2019        15,30-17,30

Pozn.: Pro děti do šesti let se uskuteční informativní schůzka rodičů ve čtvrtek 23. května 2019

v 17,00 hodin ve výše zmíněné budově

 

Kritéria přijímacího řízení:

 

Hudební obor

 

U dětí zjišťujeme tyto schopnosti:

1. hudební sluch (zazpívat zahraný tón, rozlišit jeden a více tónů, rozeznat vyšší a nižší tón)

2. rytmické cítění (tleskáním či ťukáním opakovat rytmický úsek)

3. zpěv lidové písně

 

Starší děti můžeme přijmout přímo ke hře na nástroj, do sólového nebo sborového zpěvu.

Při zkoušce také zjišťujeme fyzické předpoklady ke hře na určitý nástroj.

 

 

Výtvarný obor

 

1. schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání

2. stupeň vyjadřovacích schopností výtvarným projevem podle skutečnosti a podle představy

 

                                                                           

                                                                            Ing. Zdeňka Kozlovská v. r.

                                                                                   ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Vítání jara v naší ZUŠ

 

V úterý 26. března 2019 se na škole uskutečnily tři výchovné koncerty, které zaplnily koncertní sál do posledního místečka. Posluchači zde mohli zhlédnout královnu jara „Vesnu“ v podání Klárky Andilové a v roli krále vod se představil Martin Konkolský.

Naše vyprávění bylo zpracováno podle pranostik, zvyklostí a pohádkového námětu. Moderování obou protagonistů bylo prokládáno hudbou našich žáků a učitelů, kterým tímto děkujeme za jejich poctivou práci, nápaditost a cílevědomost. Závěr koncertu patřil hudební skupině Džíny a jejímu poutavému programu, který zakončily naše postavičky královna Vesna a král vod s přáním krásného jara. Výchovné koncerty zpracovala a s žáky nastudovala paní učitelka Ivana Matušů.

 

Ivana Matušů

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

Žákovský koncert v ZUŠ

 

            Ve čtvrtek 7. února 2019 se uskutečnil již tradiční koncert žáků ZUŠ. Svůj soutěžní program ve hře na elektronické klávesové nástroje zde předvedl Daniel Bura ze třídy paní učitelky Ivany Matušů, který ve školním kole získal první místo.

Přítomné posluchače potěšily známé melodie v podání žáků klavírního, dechového, pěveckého a kytarového oddělení. Pěkné výkony více než 30 účinkujících žáků rodiče ocenili hojným potleskem.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám zachovávají přízeň, a pedagogům, kteří se na přípravě koncertu podíleli a se svými žáky připravili hodnotný program.

 

                                                                                               Šárka Podobová

                                                                                   ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Vernisáž výstavy na ZUŠ

     Dne 26. 4. 2018 proběhla v základní umělecké škole již čtvrtá vernisáž výstavy prací žáků a absolventů „Galerie na chodbě“. Zahájení výstavy uvedla vedoucí paní učitelka Šárka Podobová a o hudební vystoupení se postarali dva  žáci hrající na kytaru ze třídy pana učitele Jozefa Mešše.

     Paní učitelka Mgr. Kateřina Benešová pak seznámila návštěvníky s tématy, která žáci vytvářeli v průběhu roku, a představila absolventy.

Číst dál...

Putování za orchestrem a operou

Dne 27. 3. 2018  proběhly v koncertním sále ZUŠ v Petřvaldě hned tři koncerty. Jedná se o výchovné koncerty, které ZUŠ pořádá každým rokem pro školní a předškolní děti s cílem umělecké osvěty a přiblížení činnosti ZUŠ dětem. Dopolední vystoupení je vždy určeno dětem MŠ a žákům I. stupně ZŠ a odpoledne se koncert koná pro veřejnost.

Číst dál...

Žáci ze Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald Školní 246 soutěžili

           

            Každým rokem vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy soutěž pro základní umělecké školy. Ve školním roce 2017/2018 se soutěžilo mimo jiné ve hře na dechové nástroje a v sólovém zpěvu. Soutěže se konají formou školního, okresního, krajského a ústředního kola. Žáci jsou zařazeni podle věku do kategorií a každá kategorie má časový limit, který se musí dodržet. Úroveň bývá velmi vysoká a žáci, kteří se do soutěže přihlásí, připravují svůj program dlouho dopředu. Znamená to hodiny cvičení doma i v ZUŠ. Porota hodnotí a jen ti nejlepší postupují dále.

Číst dál...

Copyright © 2019 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.