foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

    ZŠ a ZUŠ Petřvald

    Školní 246, příspěvková organizace

Kontakt ZUŠ

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, 
příspěvková organizace

Ulice: Závodní 822
Město: Petřvald
PSČ: 735 41

IČO: 73184985  

Telefonní kontakt ZUŠ: 
+420 596 542 941

e-mail: zuspet@seznam.cz

Nabízíme možnost studia v hudebním oboru se zaměřením na tyto nástroje :

 •    hra na klavír
 •    hra na zobcovou a příčnou flétnu
 •    hra na kytaru
 •    hra na el. klávesové nástroje
 •    hra na fagot
 •    hra na klarinet
 •    hra na saxofon
 •    hra na housle
 •    pěvecká hlasová výchova a sborový zpěv

  Využijte této nabídky a poskytněte svým dětem další vzdělávání a rozvoj hudebních, tanečních a výtvarných schopností.

 

Bližší informace získáte na:

 •    telefon: 596 542 941  v případě, že se nemůžete dovolat volejte 722 501 916
 •    e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuality:

Z důvodu nutné údržby ze strany společnosti O2, nebudou dne 20. 5. 2020 fungovat na škole na ul. Závodní pevné telefony. Prosím využijte mobilní telefonní čísla.

Děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče, Vážení zákonní zástupci, naši milí žáci,

 

Dle mimořádného opatření vlády byla ZUŠ Petřvald od 11. 3. 2020 až do odvolání uzavřena. Vzhledem k uvolňování opatření a rozhodnutím vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude

od 11. 5. 2020 možno obnovit výuku v naší škole podle následujícího harmonogramu a podmínek:

od 11. 5. 2020 – pouze individuální výuka žáků hudebního oboru podle původního rozvrhu hodin

(Hudební nauka, komorní a čtyřruční hra, sborový zpěv, PHV a výtvarný obor budou nadále probíhat distanční formou)

od 25. 5. 2020 – také výuka Hudební nauky, komorní a čtyřruční hry a výtvarného oboru

                                    ve skupinách maximálně do 15-ti žáků podle původního rozvrhu hodin

                                    (Přípravná hudební výchova bude probíhat souběžně s individuální výukou

                                    hudebního oboru případně distanční formou, sborový zpěv bude vyučován

                                    nadále distanční formou)

 

V případě, že žák se výuky v ZUŠ fyzicky nebude zúčastňovat do konce školního roku, bude nutná nadále výuka distanční formou a to v pravidelných týdenních intervalech formou audio nebo video nahrávek a vypracováním úkolů do Hudební nauky.

 

Vstup do budovy školy bude povolen pouze žákům, kteří si svršky budou nosit s sebou do třídy.

Žáci při první vyučovací lekci odevzdají třídnímu učiteli „Čestné prohlášení o bezinfekčnosti“, které je zveřejněno na stránkách ZUŠ, případně si jej mohou vyzvednou na sekretariátu ZŠ v době od 9,00 – 12,00 hod.

 

Při pohybu žáků v prostorách chodby, toalety apod. jsou žáci povinni nosit obličejovou ochranu a dodržovat hygienická opatření (desinfekce apod.). Ve třídách budou žáci povinni nosit obličejovou ochranu. V případě výuky žáků dechového a pěveckého oddělení bude dodržován fyzický odstup žáků a učitelů nejméně 2 metry.

 

Pokud dítě má i mírné příznaky respiračního onemocnění (rýmy, kašle apod.) jsou zákonní zástupci povinni neposílat dítě do školy.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení:

 — písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

— písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Ke stažení zde: Čestné prohlášení MŠMT

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

 

V případě dotazů volejte na tel. č. 722 501 916

                       

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.

 

=================================

Upozornění, informace o školném v letošním školním roce.

Dle informace MŠMT platí:

V základních uměleckých školách veřejných zřizovatelů je úplata podle vyhlášky stanovena na celý školní rok a vrací se jen ve vymezených případech, mezi které dočasné uzavření škol nepatří. Na vrácení části úplaty tedy není právní nárok.

Musí se tedy zaplatit úplata na celý školní rok.

 

Zápis do ZUŠ žáků přípravných ročníků a starších žáků pro školní rok 2020/2021  

 

Z důvodů nouzového stavu s omezením pohybu osob ČR bude zápis do ZUŠ žáků přípravných ročníků a starších žáků proveden pouze touto cestou:

V případě zájmu o studium na ZUŠ Petřvald prosíme rodiče, aby v případě zájmu o studium na ZUŠ vyplnili a podepsali žádost o přijetí do ZUŠ. Žádost můžete zaslat oskenovanou nebo vyfocenou pomocí mobilního telefonu na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., datové schránky  

 

V případě, že nemáte výše uvedené možnosti, zašlete žádost poštou na adresu:

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.
Školní 246
735 41  Petřvald

 

Žádost musí být zaslána v termínu od 1. 5. 2020 do 31. 5. 2020

Až dojde ke zlepšení situace, bude provedena kontrola vámi vypsaných údajů. Prosíme o pečlivé vyplnění zvláště jména, adresy, kontaktu a rodného čísla.

Z důvodu organizace dalšího školního roku jsou počty prvňáčků a nových zájemců o studium na ZUŠ pro nás důležitou informací.

 

 Moc děkujeme za pochopení, vedení školy.

 

Přikládáme přílohy:

                        - Žádost o zapsání dítěte do přípravného ročníku ZUŠ ve školním roce 2020/2021

                        -Žádost o zapsání dítěte do 1. ročníku ZUŠ ve školním roce 2020/2021

 

 

 

Žákovský koncert v ZUŠ

 

            Ve čtvrtek 24. října 2019 se uskutečnil koncert žáků ZUŠ spojený se schůzkou rodičů, který svými hudebními říkadly a písničkami zahájili žáci přípravného hudebního ročníku. Toto roztomilé vystoupení dětí nastudovala paní učitelka Mgr. Alice Bubancová.

Číst dál...

Vítání jara v naší ZUŠ

 

V úterý 26. března 2019 se na škole uskutečnily tři výchovné koncerty, které zaplnily koncertní sál do posledního místečka. Posluchači zde mohli zhlédnout královnu jara „Vesnu“ v podání Klárky Andilové a v roli krále vod se představil Martin Konkolský.

Naše vyprávění bylo zpracováno podle pranostik, zvyklostí a pohádkového námětu. Moderování obou protagonistů bylo prokládáno hudbou našich žáků a učitelů, kterým tímto děkujeme za jejich poctivou práci, nápaditost a cílevědomost. Závěr koncertu patřil hudební skupině Džíny a jejímu poutavému programu, který zakončily naše postavičky královna Vesna a král vod s přáním krásného jara. Výchovné koncerty zpracovala a s žáky nastudovala paní učitelka Ivana Matušů.

 

Ivana Matušů

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

Žákovský koncert v ZUŠ

 

            Ve čtvrtek 7. února 2019 se uskutečnil již tradiční koncert žáků ZUŠ. Svůj soutěžní program ve hře na elektronické klávesové nástroje zde předvedl Daniel Bura ze třídy paní učitelky Ivany Matušů, který ve školním kole získal první místo.

Přítomné posluchače potěšily známé melodie v podání žáků klavírního, dechového, pěveckého a kytarového oddělení. Pěkné výkony více než 30 účinkujících žáků rodiče ocenili hojným potleskem.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám zachovávají přízeň, a pedagogům, kteří se na přípravě koncertu podíleli a se svými žáky připravili hodnotný program.

 

                                                                                               Šárka Podobová

                                                                                   ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Vernisáž výstavy na ZUŠ

     Dne 26. 4. 2018 proběhla v základní umělecké škole již čtvrtá vernisáž výstavy prací žáků a absolventů „Galerie na chodbě“. Zahájení výstavy uvedla vedoucí paní učitelka Šárka Podobová a o hudební vystoupení se postarali dva  žáci hrající na kytaru ze třídy pana učitele Jozefa Mešše.

     Paní učitelka Mgr. Kateřina Benešová pak seznámila návštěvníky s tématy, která žáci vytvářeli v průběhu roku, a představila absolventy.

Číst dál...

Putování za orchestrem a operou

Dne 27. 3. 2018  proběhly v koncertním sále ZUŠ v Petřvaldě hned tři koncerty. Jedná se o výchovné koncerty, které ZUŠ pořádá každým rokem pro školní a předškolní děti s cílem umělecké osvěty a přiblížení činnosti ZUŠ dětem. Dopolední vystoupení je vždy určeno dětem MŠ a žákům I. stupně ZŠ a odpoledne se koncert koná pro veřejnost.

Číst dál...

Copyright © 2020 Mgr. Roman Pluta, DiS. Rights Reserved.