Metodik prevence - Mgr. Jana Güntherová

Pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů, šikany, drog a jiných návykových látek, vandalismu, rizikového sexuálního chování, úrazů či prevence v dopravě. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci a další služby dle kompetencí daných školským zákonem.

Potřebuješ poradit, dostal jsi se do problémů? Nevíš si s něčím rady? Obrať se na výchovného poradce nebo metodika prevence!

Konzultační hodiny:

  •  Úterý: 14:00 - 15:00

Kontakt: jana.guntherova@zsazuspetrvald.cz

 

Školní preventivní pracoviště:

  • školní psycholog: PhDr. Ing. Jana Lehnerová
  • výchovný poradce: Ing. Zítková Alena
  • metodik prevence: Mgr. Jana Güntherová

 

Poskytování poradenských služeb na školách je poskytováno dle vyhlášky č. 116/2011 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou