Školní psycholog - Mgr. Lucie Chrudinová

Možnost konzultací výchovných a vzdělávacích problémů a hledání jejich řešení. Diagnostika školní zralosti nastupujících žáků prvních tříd, konzultace v oblasti odkladů školní docházky. Poradenství v oblasti volby povolání: diagnostika a vyhodnocení psychologických testů pro potřeby rozhodování o následném vzdělávání či volbě zaměstnání žáků, jejich podpora, práce s rodiči. Individuální konzultace a poradenství, popř. krizová intervence pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy ve školním prostředí. Práce s třídami, diagnostika sociálního klimatu třídy sociometrií, skupinová a komunitní práce při potřebě intervence ve třídě.

 

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny:

Pondělí: 7:30 – 12:00        12:30 – 13:00

Úterý:     7:30 – 12:00       12:30 – 13:00

Středa:   7:30 – 12:00       12:30 – 13:00

Čtvrtek:  7:30 – 12:00      12:30 – 13:00
(v sudé týdny dopoledne konzultace na Masarykově škole)

Pátek:     7:30 – 11:30
(v liché týdny dopoledne konzultace na Masarykově škole)

Vždy dle předchozí telefonické či e- mailové domluvy.
(možnost konzultace i mimo konzultační hodiny dle
individuální potřeby – pouze však na základě předchozí
telefonické či e-mailové domluvy)

Kontakty:

702 119 819

psycholog@zsazuspetrvald.cz

 

 

 

Od školního roku 2010/2011 působí na naší škole školní psycholog. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská služba, která zajišťuje komplexní pomoc žákům, jejich rodičům
a pedagogům. Vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Služby školního psychologa jsou pro žáky, rodiče a pedagogy naší školy poskytovány zdarma a řídí se pravidly spolupráce se školním psychologem, které si můžete přečíst zde - Pravidla spolupráce se školním psychologem

 

Dokumenty

Důležité dokumenty, které se týkají školního psychologa můžete najít zde - Dokumenty.

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin