Školní speciální pedagog - Mgr. Dagmar Kramná

Školní speciální pedagog pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

Konzultační hodiny:

 •     Pondělí: 7:45 – 8:00
 •     Úterý: 13:00 – 14:00
 •     Středa: 7:45 – 8:00
 •     Čtvrtek: 7:45 – 8:00
      (další dle domluvy)
   

Kontakty:

722 501 922

specialni.pedagog@zsazuspetrvald.cz

 

Speciální pedagog provádí
 • Depistážní činnost - vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, věnuje s těm, kdo již jsou zařazení do speciálně pedagogické péče
 • Diagnostické činnosti - diagnostika speciálně vzdělávacích potřeb žáka; vytýčení hlavních problémů žáka; stanovení individuálních plánů podpory v rámci školy
 • Realizace intervenčních činností - krátkodobá nebo dlouhodobá individuální práce se žákem; koordinace sestavení individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s vyučujícími a rodiči; zabezpečení komunikace a kontaktů s rodinou žáka; speciálně pedagogická intervence a služby pro žáky; zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, nápravy specifických poruch učení
 • Poradenství žákům v oblasti učebních postupů, stylů a strategií, poradenství rodičům žáka ve výchově a vzdělávání. Poradenství při školní neúspěšnosti, postupy řešení neprospěchu a podpora žáků ve zlepšení, prevence neúspěchu. Poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků.
 • Zprostředkovává další odbornou péči a diagnostiku ve spolupráci s mimoškolními odbornými poradenskými pracovišti.
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin