Podmínky ochrany osobních údajů

 

informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace   (dále jen "základní škola"), se sídlem Školní 246, 735 41 Petřvald, IČO: 73184985  jako správce osobních údajů (dále jen "správce") v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje:

Osobní údaje zpracováváme na základě tohoto dokumentu, který si můžete přečíst zde - GDPR Memorandum.

 

Pověřenec:

Bc. Andrea Klusová
Kontakt: : poverenec@muor.cz

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2023 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin