Absolventský koncert

25.08.2021 11:30

Absolventský koncert

Podobně jako každý školní rok i letos proběhl na ZUŠ v Petřvaldě jeden z nejdůležitějších a nejočekávanějších koncertů, který vždy znamená vyvrcholení několikaleté práce žáků a učitelů ZUŠ – absolventský koncert. Vzhledem k situaci s koronavirem se sice musel konat formou online, ale tato skutečnost v žádném případě neubrala na množství a kvalitě provedených skladeb – ba právě naopak. Představili se žáci z klavírní třídy p. uč. Šárky Podobové – Martin Gotfried, Karolína Stankušová, Marie Stavařová a Natálie Lorenčičová, z klavírní třídy p. uč. Ivany Matušů – Jan Rusoň a Adam Jirušek a z klavírní třídy Bc. Petry Bojceňukové - Hana Müllerová. Převážně klavírní sestavu programu doplnila zpěvačka Klára Jančičková ze třídy p. uč. Martiny Monczkové a zobcová flétnistka Tereza Bartoszová ze třídy Mgr. Alice Bubancové. Všichni absolventi předvedli náročné skladby na vysoké umělecké úrovni a jejich rodiče a učitelé mohou být na své děti právem pyšní. Kvalita koncertu je také dokladem toho, že i v tak náročných a nestandardních podmínkách, v jakých probíhala letošní výuka na uměleckých školách, se dá udělat spousta kvalitní a smysluplné práce. Za profesionalitu a obětavost patří dík všem učitelům ZUŠ vedených vedoucí učitelkou ZUŠ Šárkou Podobovou a paní ředitelkou ing. Zdeňkou Kozlovskou a samozřejmě hlavně rodičům dětí za trpělivost, vstřícnost a podporu. Kolektiv učitelů ZŠ a ZUŠ Petřvald přeje všem absolventům hodně zdaru a úspěchů v dalším studiu a osobním rozvoji.

                                                                                         Mgr. Alice Bubancová

                                                                          ZŠ A ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou