Besedy o dopravní výchově na prvním stupni

01.07.2021 09:50

Besedy o dopravní výchově na prvním stupni

Po roční pauze způsobené výpadkem prezenční výuky ke konci loňského školního roku se podařilo letos v měsíci červnu se všemi žáky na prvním stupni realizovat besedy na dopravně výchovné téma. Besedy realizovala školní psycholožka, která je taktéž akreditovanou dopravní psycholožkou.

S žáky jsme si v každém ročníku zopakovali ty situace, pravidla a značky, které jsou přiměřené právě danému věku (1. - 3. ročník hlavně oblast Chodec, 4. a 5. ročník pak Cyklista). Prostřednictvím práce s pracovním listem, obrázky značek, rozebíráním situací, které žáci sami nadnesli, a pouštěním animovaných i dokumentárních krátkých videí z BESIPu jsme shrnuli nejdůležitější výstupy daného ročníku v tomto tématu.

Jelikož žáci nemohli letos jít na dopravní hřiště a z pandemických důvodů nemohla proběhnout ani dopravní soutěž pro děti druhého stupně, připravili jsme malé chodce, cyklisty a budoucí řidiče alespoň teoreticky a věříme, že v příštím roce bude možné jejich znalosti rozvíjet i v dovednostech a již plánované akce v oblasti dopravní výchovy na naší škole proběhnou.

Spoustu bezpečných kroků, kilometrů a zážitků na cestách přejí

PhDr. Ing. Jana Lehnerová (školní psycholožka)

Mgr. Zuzana Tvrzická (koordinátor dopravní výchovy)

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2022 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou