Den Země na ZŠ a ZUŠ Petřvald

28.05.2024 11:30

V pátek 19. 4. 2024 jsme oslavili Den Země. Environmentální aktivity pro děti připravené školním učitelským ekotýmem byly stavěny na třech hlavních pilířích – procházky, úklid a zážitkové vzdělávání.

Pro žáky bylo připraveno sedm venkovních stanovišť se vzdělávacími aktivitami. Putování mladších žáků probíhalo dle časového plánu a vedlo je okolím školy, kolem radnice, kostela, edukační stezkou a dále směrem až k bludným balvanům. Na stanovištích byly připraveny kvízy, puzzle, křížovky a zábavné úkoly. V blízkosti lesa se žáci mohli zapojit do kreativního tvoření z přírodnin. Vzhledem k proměnlivému počasí bylo připraveno také pět stanovišť v tělocvičně školy. Vyzkoušet si mohli poznávání rostlin a živočichů a také jak správně vytřídit odpad. Zajímavá a poučná byla také stanoviště zaměřená na dopravní výchovu a fyzikální o těžišti tělesa. Žáci druhého stupně se nejprve pustili do úklidu v okolí školy, následně si mohli vybrat, která stanoviště navštíví dle zaměření, svého zájmu i podle počasí.

Oslava Dne Země se i přes teplotní proměnlivost počasí opravdu vydařila. Děkujeme školnímu žákovskému ekotýmu a žákům z osmých a devátých tříd za vzorné zajištění provozu stanovišť a také všem, kteří se na organizaci podíleli. Největší díky ale náleží všem zúčastněným žákům za aktivitu, snahu, kreativitu a týmovou spolupráci.

Fotka dětí, které pomáhaly s organizací dne Země

Fotogalerie zde.

Mgr. Zuzana Plutová a Mgr. Marie Hlavatá za učitelský ekotým na ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin