Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020

12.11.2020 11:31

Informujeme vás, že s účinností od 18. 11. 2020 se otevírá škola pro žáky 1. a 2. tříd.

Výuka 1. tříd probíhá dle rozvrhu v září, výuka 2. tříd je upravena (zrušeno plavání) nový rozvrh hodin zašle třídní učitelka do EŽK.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně výuky (žáci si nosí min. 2 roušky na den).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Je otevřena školní družina a také školní jídelna. Ti žáci, kteří se pravidelně stravovali v září, říjnu mají automaticky přihlášen oběd.

Úplata za školní družinu za měsíc listopad se nehradí. 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou