Informace pro rodiče a žáky k zahájení školního roku 2021-2022 v ZUŠ

27.08.2021 20:40

Školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. září ve 13,00 hodin v  prostorách ZUŠ Petřvald.

Vyučování výtvarného oboru začíná ve čtvrtek 2. 9. 2021 podle domluvy RH s třídní učitelkou od 15,00 hod.       

Vyučování PHV začíná ve čtvrtek 2. 9. 2021 v 15,15 hod.

Individuální výuka hudebního oboru začíná ve čtvrtek 2. 9. 2021.

Vyučování Hudební nauky začíná v pátek 3. 9. 2021 podle rozvrhu hodin.

Vyučování sborového zpěvu začíná v pátek 3. 9. 2021 podle rozvrhu hodin. 

Vyučování tanečního oboru začíná v pátek 3. 9. 2021 podle domluvy RH s třídní učitelkou.  

Vyučování čtyřruční, komorní, souborové hry a komorního zpěvu  začíná od pondělí 6. 9. 2021.

 

Hygienické požadavky:   

Žáci jsou povinni mít při příchodu do školy a při pobytu ve společných prostorách nasazenou roušku, dodržovat základní hygienická opatření, mytí rukou, případně používání dezinfekce.

Žádáme rodiče nebo doprovod žáků, aby se v prostorách školy zdrželi pouze na nezbytně nutnou dobu.

Ochranu úst a nosu nosí všechny osoby na společných prostorách.

Ochranu úst a nosu žáci a učitelé nenosí při výuce ve třídách s výjimkou netestovaných nebo neočkovaných osob.

ZUŠ žáky netestuje, ani neposkytuje žádné testy. (screeningové testování se ZUŠ dle metodiky MŠMT netýká a probíhá v ZŠ, SŠ atd.)

Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za Vaši přízeň v uplynulém nelehkém školním roce.

Věřím, že ve spolupráci s Vámi a vašimi dětmi, se nám podaří projít novým školním rokem tak, jak si  všichni toužebně přejeme.

Za kolektiv pedagogických pracovníků ZUŠ

Šárka Podobová

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou