INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY ZUŠ O ORGANIZACI VÝUKY OD 12. 4. 2021

09.04.2021 04:55

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY ZUŠ O ORGANIZACI VÝUKY OD 12. 4. 2021

 

Vážení rodiče.

Z rozhodnutí vlády ČR  ze dne 6. 4. vyučuje ZUŠ od pondělí 12. 4. 2021 prezenčně - formou jeden žák jeden učitel v předmětech s individuální výukou v hudebním oboru a formou individuálních konzultací.

Budou platit rozvrhy hodin z podzimu zapsány v žákovských knížkách.

Hudební nauky, výtvarný obor, souborová hra a sborový zpěv bude probíhat nadále formou distanční.

Výuka čtyřruční hry, komorní hry a komorního zpěvu bude realizována v lekci žáka s učitelem-prezenčně.

 

Individuální výuka bude probíhat prezenčně za dodržování hygienických opatření, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku, po příchodu na místo poskytovaného vzdělávání si dezinfikovat ruce. Pro účely individuální výuky žáci nebudou podrobeni testování AG testy. Pokud bude žák vykazovat příznaky respiračního onemocnění, bude muset budovu školy opustit.
Pro podrobné informace, prosím, kontaktujte své vyučující. V případě nutných změn v rozvrhu hodin budete kontaktováni příslušnými vyučujícími.

 

O případných dalších změnách vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek, případně zápisem do žákovské knížky.

 

Šárka Podobová, v. z.

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou