Informace pro žáky 1.-9.tříd - nový školní rok

26.08.2021 09:31
Organizace výuky:

- nástup žáků 2. - 9. tříd do školy 1.9.2021, začátek vyučování v 8.00 hodin

- s sebou přezůvky, pytlík na přezůvky, psací potřeby, poznámkový blok, roušku chirurgickou nebo nanoroušku, respirátor

- konec vyučování 1.9. 2021 -  2.-9. třídy v 9.40 hodin

- následující dny 2. a 3. 9. 2021  konec výuky 2.-5. tř. v 11.40 hodin,  6.-8. tř. v 12.35 hodin a 9.tř. ve 12.50 hodin

Testování :

- antigenní testování žáků proběhne v termínech

1.9. 2021  .......................... 2.-9. tř.

2.9.2021  ........................... 1 .tř.

6.9. a 9.9. 2021 ................. všechny třídy

- průběh testování

- testování žáků probíhá standartně ve třídách formou samotestu

- žáci 1.-3. tř. se mohou testovat v doprovodu zákonného zástupce nebo jím zmocněné osoby v čase od 7.15 -7.45 hodin v prostorách chodby u nové tělocvičny, poté projdou v doprovodu do šaten, kde počkají na začátek vyučování

- vchod do chodby k tělocvičně najdete ze strany od COOPU

Žádáme zákonné zástupce, aby v případě, že je žák 14 dní po 2.očkování nebo je v ochranné lhůtě 180-ti dnů od pozitivního PCR testu a nebude se tedy testovat antigenem ve škole, dejte žákům do školy potvrzení o očkování nebo o proběhlém COVIDU. 

V případě, že odmítáte testování antigenním testem celkově, prosíme rovněž o doručení vašeho nesouhlasu s testováním ve škole. V případě, že nesouhlasíte s testováním i nošením roušek ve škole, žák zůstává doma, napište třídnímu učiteli omluvenku.

Hygienická opatření

- ve škole dodržujeme hygienická nařízení v souladu s "Doporučením pro školy  a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19 provoz a testování" vydaným MŠMT 17.08.2021

- žáci,  jsou povinni nosit ve společných prostorách např. chodba, jídelna, wc ... roušku. V případě, že se žák netestuje, není naočkován nebo není v ochranné lhůtě 180-ti dnů od pozitivního PCR testu, musí mít roušku po celou dobu také ve třídě. Takový žák roušku může sundat pouze při svačině, v jídelně, nemůže zpívat a cvičit v tělocvičně.

Jídelna a družina

- stravování ve školní jídelně začíná 2.9.2021, žáci se stravují průběžně z důvodu dodržování hygienických nařízení

- provoz školní družiny začíná také 2.9.2021

 

 

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou