Koncert v ZUŠ

14.06.2021 15:46

Koncert v ZUŠ

Koncerty žáků se zatím na Základní umělecké škole v Petřvaldě nekonají, i když jich zvláště v jarních měsících bývalo požehnaně. Ve středu 19. 5. 2021 však jeden koncert proběhl. Byl to „Koncert nejen pro maminky“ a uskutečnil se ve formě online přenosu. Při letošní dlouhé distanční výuce učitelé a žáci ZUŠ rozhodně nezaháleli a přes náročné výukové podmínky nacvičili spoustu krásných skladeb. Ty pak věnovali jako dárek komu jinému než těm, kteří se o ně starají a poskytují jim lásku a podporu – svým rodičům, prarodičům, rodině a hlavně maminkám. Koncert online technicky zorganizovala a uváděla p. uč. Martina Monczková. Účastnili se ho žáci všech hudebních tříd. Zazněly skladby na klavír, flétnu, housle, kytaru, saxofon a také se představili zpěváci. Milý koncert vesele ukončil dětský pěvecký sbor Petřvaldský skřivánek. Paní vedoucí učitelka ZUŠ Šárka Podobová závěrem poděkovala žákům, učitelům a rodičům za výdrž, podporu a vynikající práci v tomto nesnadném školním roce a vyjádřila naději, že se na příštích koncertech a akcích pořádaných základní uměleckou školou budeme setkávat už osobně v prostorách ZUŠ v Petřvaldě.

                                                                                                                          Mgr. Alice Bubancová

                                                                                                                         ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou