Otevření školní jídelny pro žáky

13.11.2020 13:49

Od 18.11. 2020 je znovu obnoven provoz školní jídelny na naší škole.  Žáci, kteří jsou doma na distanční výuce tzn. 3. – 9. třídy si mohou chodit do školní jídelny pro oběd.

ZŠ ŠKOLNÍ – v čase od 13:00 – 13:30 vchodem na rampě školní jídelny (na konci budovy – u kuchyně).
                      Oběd bude vydán v jednorázových gastroboxech, které dostanete ze školy zdarma. 
                       Děti budou mít s sebou stravovací čip.
                       Aby měl žák oběd již 18. 11. je nutné, aby zákonní zástupci své děti přihlásili nejpozději
                       v pondělí  16.11. Přihlašovat můžete na tel. čísle 722 501 900 (i v odpoledních hodinách),  
                       596  542 938, emailem zskuchyne@seznam.cz.
ZŠ ZÁVODNÍ – v čase od 13:00 – 13:30 spodním vchodem na spodní části budovy (blíže k Penny).
                          Oběd bude vydán v jednorázových gastroboxech, které dostanete ze školy zdarma.                
                          Přihlašovat děti můžete ne tel. čísle : 722 501 900 (i v odpoledních hodinách),     
                          596 542 948, emailem zskuchyne@seznam.cz.
PODMÍNKOU JE ZAPLACENÉ STRAVNÉ NA MĚSÍC LISTOPAD.

Jídelna od 30.11.2020

Obědy žákům v prezenční výuce, kteří se stravovali v září, jsou automaticky přihlášeny. Nezapomeňte platbu na prosinec.

Žákům 6.-7.-8. tříd jsou obědy na týden, kdy jsou ve škole, automaticky přihlášeny a na týden, kdy jsou doma, automaticky odhlášeny. V případě, že budete chtít obědy v týdnu,kdy jsou děti doma do krabičky, musíte se domluvit s p. vedoucí školní jídelny - 596542938 nebo 722 501 900 (i v odpoledních hodinách). Výdej od 14.-14.30 hodin.

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou