Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ

27.04.2022 06:37

Ředitelka Základní školy a Základní umělecké školy Petřvald

Školní 246, p. o. vyhlašuje pro školní rok 2022/2023

 

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

pro žáky, kteří k 31. srpnu 2022 dovrší 7 let

 

Přijímáme žáky do hudebního, tanečního a výtvarného oboru

 

hudebním oboru nabízíme možnost studia:

            přípravná hudební výchova, hra na klavír, hra na klávesové nástroje,

            hra na zobcovou a příčnou flétnu, hra na fagot a saxofon,

            hra na kytaru, hra na housle, sólový a sborový zpěv

 

Přijímací talentové zkoušky proběhnou v budově ZŠ a ZUŠ, Závodní 822, Petřvald  - 2. patro v následujících termínech:

 

  • HUDEBNÍ, TANEČNÍ A VÝTVARNÝ OBOR

pondělí      23. 5. 2022              15,30-17,30

úterý          24. 5. 2022              15,30-17,30

středa        25. 5. 2022              15,30-17,30

čtvrtek      26. 5. 2022              15,00-17,00

Pozn.: Pro děti do šesti let se uskuteční informativní schůzka rodičů ve čtvrtek 19. května 2022

v 17,00 hodin ve výše zmíněné budově.

Kritéria přijímacího řízení: 

Hudební obor

U dětí zjišťujeme tyto schopnosti:

  1. hudební sluch (zazpívat zahraný tón, rozlišit jeden a více tónů, rozeznat vyšší a nižší tón)
  2. rytmické cítění (tleskáním či ťukáním opakovat rytmický úsek)
  3. zpěv lidové písně

Starší děti můžeme přijmout přímo ke hře na nástroj, do sólového nebo sborového zpěvu.

Při zkoušce také zjišťujeme fyzické předpoklady ke hře na určitý nástroj.

 

Taneční obor

  1. hudební a pohybové schopnosti
  2. tělesná způsobilost

 

Výtvarný obor

  1. schopnost prostorového, barevného a tvarového vnímání
  2. stupeň vyjadřovacích schopností výtvarným projevem podle skutečnosti a podle představy

 

                                                                              

                                                                                   Ing. Zdeňka Kozlovská v. r.

                                                                                   ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2022 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou