Slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku

21.06.2024 11:18

Dne 14. června 2024 proběhlo v Kulturním domě města Petřvaldu slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku naší školy, kterým ukončili významnou etapu svého života, povinnou školní docházku na základní škole.

Mezi pozvanými hosty byli na tomto rozloučení přítomni rodiče žáků, zástupci vedení školy a vedení města, členové pedagogického sboru, paní školní psycholožka, dále pak zástupce za Sdružení rodičů.

Žáci si připravili krásný kulturní program, každá ze tří tříd vytvořila nádherné prezentace a zástupci tříd přednesli své proslovy. V těch zhodnotili uplynulých devět let strávených na naší škole. Také třídní učitelé rovněž zhodnotili uplynulé roky strávené se svými žáky, společně prožité chvíle během výuky i na školních a mimoškolních akcích. Ocenili dobrou spolupráci s rodiči, bez které by práce třídního učitele byla mnohem obtížnější. Poté slavnostně žákům, spolu se zástupci vedení školy a města, předali vysvědčení a pamětní listy.

Paní ředitelka a pan starosta ve svých proslovech mimo jiné popřáli žákům v jejich další životní etapě mnoho úspěchů. Od 1. září se naši absolventi stanou studenty středních škol. Přejeme jim, aby si z dalších studijních let odnesli do budoucího života nejen poznatky pro budoucí povolání, ale také správné hodnoty do života. Jménem svým a celého pedagogického sboru přeji všem hodně štěstí a úspěchů nejen během studia, ale i v osobním a později pracovním životě.

Moc děkujeme našim absolventům za krásný a nezapomenutelný zážitek.

Video ke zhlédnutí zde.

 

Ing. Alena Zítková, výchovná poradkyně

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Fotka všech deváťáků po slavnostním rozloučení

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin