Zajímavé akce pro naše žáky z projektu MAP II – ORP Orlová

01.07.2021 10:22

Zajímavé akce pro naše žáky z projektu MAP II – ORP Orlová 

 

Město Petřvald je v rámci obce s rozšířenou působností Orlová zapojeno do projektu MAP II.  Tato spolupráce vytváří pro město a jeho příspěvkové organizace možnosti pro vzdělávání, výměnu zkušeností a realizaci různých aktivit pro občany. Díky tomuto projektu dochází i k výměně zkušeností pedagogů z jednotlivých škol, realizaci aktivit navrhovaných a vytvářených v sedmi pracovních skupinách a také vzdělávání žáků. 

Epidemická situace sice přibrzdila aktivity projektu, ale skupiny nezahálely a připravovaly se na dobu, kdy se situace změní a budou moci uskutečnit aktivity také pro děti ve škole. 

Díky financím z projektu MAP II jsme ve škole pro žáky mohli zorganizovat interaktivní přednášky kvalifikovaných lektorek z organizace MP Education, s.r.o. Témata se týkala podpory odlišností mezi pohlavími, zdravé výživy, prevence poruch příjmu potravy, způsobů, jak se správně učit, zastoupena byla i psychologická tematika. Přednášky byly zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Hlavním cílem všech akcí bylo pokrýt a naplnit základní principy prevence rizikového chování a tyto projevy u žáků minimalizovat, nejlépe jim předcházet. 

Nabídka MP Education, s.r.o. byla pestrá, vybrali jsme programy s ohledem na věkovou skupinu a problematiku v daném kolektivu. Např. program „Učím se učit“ pomohl dětem najít svůj styl učení a odpověděl jim na otázky, jak si zorganizovat čas na školu a volnočasové aktivity. Další program „Pohled do zrcadla, aneb jak to vidím já“   upozornil na fenomén krásy a na to,  kde končí zdravý vzhled a začíná chorobná štíhlost. Jiné akce, pro žáky z prvního stupně, byly zaměřeny na postavení dítěte v kolektivu a toleranci k druhým. 

Děkujeme lektorkám za přínosné interaktivní aktivity a projektu MAP II – ORP Orlová za financování všech programů.

Mgr. Jana Güntherová

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p.o.

 

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou