ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

31.08.2021 08:17

Školní družina má 7 oddělení: 4 oddělení na ul. Školní 246

  1. oddělení na ul. Závodní 822

Provoz ŠD:

Ranní provoz:         6:00 – 8:00 hod.(příchod účastníků do 7:00 hod., pak se budova uzavře)

Odpolední provoz: 11:40 – 16:00 hod.

                                    V době od 14:00 – 15:00 hod. není možný odchod účastníka ze ŠD ani jeho vyzvedávání z organizačních důvodů (hlavní zájmová činnost, venkovní aktivity.)

 

Úplata za ŠD:

200 Kč měsíčně. Platba se provádí vždy do 10. dne v měsíci:

  1. a) Převodem na účet školy, č. Účtu 1727855389/0800
  • Variabilní symbol pro ZŠ Školní 101
  • Variabilní symbol pro ZŠ Závodní 102

 

Vnitřní řád:

Řád je umístěn na webových stránkách školy v sekci družina. Zákonný zástupce svým podpisem na přihlášce potvrzuje seznámení s jeho obsahem.

 

Oddělení ŠD:

Oddělení se naplňují maximálně do 30 účastníků. Kolektivy jsou tvořeny většinou podle třid, některé třídy jsou však z hlediska naplněné kapacity daného oddělení děleny. Oddělení, které bude Vaše dítě navštěvovat a jméno vychovatelky se dozvíte první týden v září.

 

Omluvenky:

Omluvenky jsou akceptovány pouze písemné s datem, časem odchodu a podpisem zákonného zástupce. Na telefonické žádosti o uvolnění ze ŠD nebude z hlediska bezpečnosti brán zřetel.

 

Stravování:

Přihlašování a odhlašování obědů zajišťuje zákonný zástupce.

 

PROVOZ   ŠD   ZAČÍNÁ     2.9. 2021  v 6:00 hod.

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou