Novinky v provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

20.11.2020 13:47

1. stupeň ZŠ - prezenční výuka pro všechny ročníky - pravidelná každodenní docházka do školy

2. stupeň ZŠ - prezenční výuka pro 9. třídy - pravidelná každodenní docházka do školy

2. stupeň ZŠ - ČTĚTE POZORNĚ- střídání 6.-7.-8. tříd ve  škole po týdnech následovně:

liché týdny tj. 30.11.-4.12.; 14.12.-18.12.; 4.1.-8.1. atd.  - prezenční výuka - pravidelní každodenní docházka do školy třídy 6.A,B,C a 8.A.B ( v sudé týdny povinná distanční výuka doma)

sudé týdny tj. 7.12.-11.12.; 21.12.-22.12.; 11.1.-.15.1. atd - prezenční výuka - pravidelní každodenní docházka do školy třídy 7.A,B,C a 8.C ( v liché týdny povinná distanční výuka doma)

Rozvrhy hodin jsou pro prezenční výuku ve škole stejné jako v září, do elektronické žákovské knížky žáci 6.-7.-8. ročníků obdrží příští týden rozvrh hodin na distanční výuku doma včetně online hodin.

Jídelna -  obědy žákům v prezenční výuce, kteří se stravovali v září, jsou automaticky přihlášeny. Nezapomeňte platbu na prosinec.

Žákům 6.-7.-8. tříd jsou obědy na týden, kdy jsou ve škole, automaticky přihlášeny a na týden, kdy jsou doma, automaticky odhlášeny. V případě, že budete chtít obědy v týdnu,kdy jsou děti doma do krabičky, musíte se domluvit s p. vedoucí školní jídelny - 596542938 nebo 722 501 900 (i v odpoledních hodinách). Výdej od 14.-14.30 hodin.

Bufet mimo provoz ( do odvolání) 

Hygienická pravidla:

- povinnost nošení roušek ve všech prostorách školy ( min. 2 na den + sáček na roušky)

- teplejší oblečení do tříd, z důvodu častého větrání

- průběžná desinfekce, rozestupy

Další informace budou průběžně doplňovány. S pozdravem vedení školy.

 

 

 

 

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou