POZOR ZMĚNA - Zápis do 1. tříd na školní rok 2021/2022

23.03.2021 08:57
Ředitelka ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

 

ZMĚNA ZÁPISU DO 1. TŘÍD NA ZŠ A ZUŠ PETŘVALD ŠKOLNÍ 246, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k zhoršené epidemiologické situaci a na základě pokynu č. j.: MSMT-6651/2021-1 se zápis do 1. třídy mění následujícím způsobem. 

  • Zápis bude probíhat od 1. - 15. 4.2021.
  • Žádost o přijetí (případně žádost o odklad) + kopii rodného listu (nemusí být ověřená) doručte do školy následujícím způsobem:

1. Poštou na adresu:

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, p.o.

Školní 246

Petřvald

73541

2. Vložte v obálce do hnědé poštovní schránky na ZŠ ul. Školní 246 (vedle bílých dveří na naproti MŠ K Muzeu).

3. Pošlete do datové schránky skbmjhq či emailem zsazuspetrvald@seznam.cz, pouze pokud bude žádost opatřena platným elektronickým podpisem.

4. Osobně, termín si domluvte telefonicky na tel: 596 542 936. Prosím, pokud máte možnost, upřednostněte předchozí možnosti odevzdání dokumentů.

Žádost o přijetí a žádost o odklad jsou ke stažení na stránkách školy www.zsazuspetrvald.cz.

K žádosti o odklad doložte doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře či klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opařeními přerušena. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitelka školy stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písmene c) správního řádu.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Ing. Zdeňka Kozlovská

Ředitelka školy

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

Veškeré dokumenty k vyplnění si můžete stáhnout z našich stránek:

Informace pro rodiče žáků 1. tříd

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2021 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a Davidem Skálou