Zápis do 1. tříd na základní škole v Petřvaldě

06.06.2024 09:56

Budoucí prvňáčky a jejich rodiče jsme přivítali u zápisu ve dnech 3. a 4. dubna. Všichni jsme se na tento okamžik velmi těšili a myslím, že se tyto dva dny vydařily. Stejně jako minulý rok rodiče využili k přihlášení webovou aplikaci zapisyonline.cz, kde si vybrali přesný termín a čas.

 

Vlastní zápis se uskutečnil v prostorách školy na ulici Školní 246. Rodiče s dětmi přicházeli ve vybraný čas a pomocníci z 8. tříd se o ně starali, aby se v naší škole neztratili. Nejprve rodiče s dětmi vedli k administrativní části zápisu, kde proběhla kontrola podané přihlášky zástupkyněmi ředitelky školy, případně vyřízení odkladu. Děti si zatím vybavovaly omalovánky. Po administrativní části následovala oblíbená část zápisu, zejména u dětí, kdy je naši pomocníci vedli k paní učitelce, která s nimi měla motivační rozhovor. Na jeho konci si děti mohly vybrat některý z dárků, které připravily děti ze školní družiny s vychovatelkami, nebo paní učitelky v pracovních činnostech či výtvarné výchově. Na průběh zápisu se přišel podívat i pan starosta Ing. Jiří Lukša.

 

Během těchto dvou dnů dorazilo k zápisu 87 předškoláků, pro 12 z nich rodiče požadovali odklad povinné docházky o jeden školní rok. Po první schůzce s rodiči se počet budoucích prvňáčků ustálil na čísle 72. Úspěšně vyřízených odkladů bylo nakonec 11. Podle počtu dětí předpokládáme, že v příštím školním roce otevřeme tři první třídy – jednu na ulici Závodní 822 a dvě na ulici Školní 246.

 

Velice děkuji všem, kteří se na organizaci zápisu podíleli. Hlavně paním učitelkám Mgr. Lucii Bukovčákové, Mgr. Martině Kempné, Mgr. Šárce Plankové a vedoucí učitelce odloučeného pracoviště Mgr. Ivaně Palové, které zajistily a uskutečnily motivační část zápisu, dětem ze školní družiny a paním vychovatelkám za krásné dárečky pro děti, kolegyni Mgr. Ivaně Studené, paní školní psycholožce Mgr. Lucii Chrudinové a paní školní asistence Pavle Priesnitzové za pomoc při administrativní části zápisu. Určitě nesmím zapomenout poděkovat vybraným žákům osmých tříd za jejich pomoc.

 

Moje závěrečné poděkování patří všem rodičům, kteří si pro vzdělání svých dětí vybrali naši školu. Velice si toho vážíme a děkujeme za důvěru, kterou do nás vkládáte. Těšíme se, až se všichni setkáme 2. září během slavnostního zahájení školního roku.

 

S pozdravem,

Mgr. Vladimíra Lisová

zástupkyně ředitelky školy

ZŠ a ZUŠ Petřvald, Školní 246, p.o.

Fotka paní učitelky a budoucí žákyně první třídy

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin