ERASMUS+

ERASMUS+

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Číslo projektu (EK):

2015-1-CZ01-KA101-013620

National ID:

73184985

Název projektu:

Zvyšování kvalifikace pedagogických
pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246,
přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů

 

 

 

Projekt Erasmus+ setkání učitelůFotka setkání učitelů

Součástí projektu Erasmus+, díky kterému jsme měly možnost týden studovat anglický jazyk ve Skotsku, bylo setkání s učiteli a sdílení našich zkušeností. 
Se zájemci z řad kantorů jsme se sešly v úterý 18. 10. 2016.  Přichystaly jsme pro ně prezentaci o Skotsku a také předaly zkušenosti a materiály, které jsme
na jazykové škole v Edinburghu získaly. Věříme, že si některé tipy naši kolegové odnesou do své praxe, stejně jako my dvě.

Mgr. Marcela Mertová
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. organizace

 

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů - Edinburgh

Fotka učitelů před Edinburskou školou

Naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízela žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, a proto jsme se zapojili do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. V rámci druhé etapy tohoto projektu jsme měly možnost i my, Mgr. Jana Güntherová a Mgr. Marcela Mertová, zúčastnit se tzv. druhé mobility. V měsíci červenci jsme strávily týden ve městě, které není srovnatelné s žádným jiným evropským městem, a vyzkoušely jsme  a znovu zažily pocit studenta, tentokráte   v historickém centru skotského Edinburghu.

Toto město, které je se svými 477 000 obyvatel zařazeno na seznam Světového dědictví UNESCO,  není náhodně přezdíváno Athénami severu.  Zvolily jsme si kurz na jazykové škole Edinburgh School of English, což je jazyková škola               s dlouholetou tradicí, nacházející se v samotném srdci města přímo na Royal Mile (tzv. Královské míli). Proč zrovna královské jsme pochopily ihned v první den příletu, kdy nám samotná paní domácí ukázala krásy města především z historického hlediska.

     V průběhu celého kurzu jsme intenzivně komunikovaly v anglickém jazyce, zpracovávaly úkoly na zadaná témata a prezentovaly a obhajovaly své práce. Velikým bonusem a přínosem pro obě  z nás byl  výběr hostitelské rodiny, kde jsme se mohly chovat jako doma a poznaly   i způsob života, stravování, trávení volného času a jiné další situace, které by člověk v učebnicích jen těžko hledal. Navázaly jsme kontakt s lidmi z různých koutů světa a tím jsme si obohatily i kulturní rozhled. Během samotné výuky jsme se dostaly k mnoha zajímavým materiálům a odkazům, které použijeme pro naši další práci a seberozvoj. Měly jsme možnost komunikovat „face to face“ s pedagožkou z Edinburgh School of English, se kterou jsme srovnávaly systém školství u nás se systémem nejen ve Skotsku, ale v celém Spojeném království. 

      Za možnost vyjet daleko  za hranice naší země a zdokonalovat se v profesní oblasti jsme  velice vděčné a vážíme si jí. Rády bychom  ve svých hodinách a na školení, které chceme v nejbližší době uskutečnit zprostředkovaly převzaté aktivity,  zážitky a zkušenosti včetně foto materiálu, aby z naší cesty měli profit především žáci.

Myslím si, že mohu za nás  obě říci, že nově nabyté jazykové a kulturní znalosti poslouží pro další práci s dětmi, a závěrem bychom velmi rády poděkovaly všem, kteří za přípravou a realizací tohoto úspěšného projektu stojí či se na něm nějakým způsobem podíleli.

Mgr. Jana Güntherová, Mgr. Marcela Mertová,
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org.

 

Učíme se jazyky!
We speak English!
Wir sprechen Deutsch!

 

Naše základní škola poskytuje základní vzdělání, to znamená naučit naše žáky dobře českému jazyku a matematice, poskytuje jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy je seznamuje uživatelským způsobem s prací na počítačích a dává jim dobré základy dvou cizích jazyků, a to anglického a německého.

Školní rok 2015/2016 byl bohatý na různé akce, které rozvíjely jazykové vzdělávání. Pokusíme se je stručně nastínit.

Projekty

Pedagogové školy v rámci projektu Erasmus+ Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů (2015-1-cz01-ka101-013620)[1] mají příležitost načerpat nové poznatky pro výuku jazyků a osvěžit si vlastní jazykové dovednosti přímo ve Velké Británii. V červenci 2015 absolvovala studijní pobyt v Bournemouth Julie Janková, letos se vydají na stáž Jana Güntherová a Marcela Mertová, tentokrát do skotského Edinburghu. Učitelé tak mají jedinečnou příležitost zpestřit svou výuku zajímavými novinkami a učení se jazykům žákům zpříjemnit a učinit ještě zajímavějším.

Na základě kontaktů, které byly navázány v Bournemouth, se škola zapojila do  mezinárodních projektu - navázali jsme partnerství s polskou školou Zespol Szkol nr 5 v městě Płock a vytvořili spolu e-Twinning projekt Getting to know each other/Friendship without borders. Cílem projektu bylo seznámení se, představení města a země (ČR a Polsko), oslavení Evropského dne jazyků (26. září) a vytvoření česko-polsko-anglického slovníku. Při práci jsme využili moderní komunikační a informační technologie. Díky nim jsme spolu mohli komunikovat online, sdílet poznatky, poznávat se navzájem, seznámit se s kulturou našeho partnera (Polska). Žáci měli možnost využívat anglický jazyk v reálných situacích. Získali tak jedinečnou zkušenost, že učení se cizím jazykům je prostředkem mj. k navázání nových přátelství. Výstupy jsou ke zhlédnutí na nástěnce projektu ve virtuálním prostředí Twinspace: https://twinspace.etwinning.net/10975/home.

Zapojili jsme také do dalšího projektu eTwinning. Úspěšně jsme splnili všech deset úkolů hry Hrajeme si s eTwinningem. V představení projektu jsme naši cestu hrou stručně shrnuli. Natočili jsme videa, vytvořili lidskou abecedu, nakreslili skřítka sefjíka (internetového ochránce), popřáli Happy birthday a mnoho dalšího. Projekt byl ukončen v říjnu 2015. Žáci obdrželi upomínkové předměty s logem eTwinning (bonbony, sluchátka, odznaky ad.). Veškeré výstupy jsou dostupné online na www.youtube.cz pod uživatelem zsazuspetrvald (https://www.youtube.com/user/zsazuspetrvald).

Do zahraničí se však nevydali jen učitelé, ale také žáci. V rámci výzvy OPVK č. 56 jsme se vydali do Londýna na jazykový pobyt Nové cesty za jazykovým věděním (reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.2536). Strávili jsme týden v předměstí Londýna Catfordu. Bydleli jsme v hostitelských rodinách. Komunikovali jsme v angličtině, poznávali pamětihodnosti britského hlavního města a ještě k tomu docházeli do jazykové školy, kde nás vedli lektoři – rodilí mluvčí. Shrnující video z celého pobytu je ke zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=p5ohGoCo-1A Vznikl také sborník Nové cesty za jazykovým věděním, který je dostupný na stránkách školy.

Partnerství s jazykovou školou Hello

V letošním školním roce jsme navázali úspěšnou spolupráci s jazykovou školou Hello. Stali jsme se partnerskou školou. Tento status nám přináší mnoho výhod. Např. žáci mohli docházet přímo v prostorách školy do jazykového kroužku s rodilou mluvčí. Žáci 8. a 9. ročníku se celý rok připravovali na složení mezinárodního certifikátu z angličtiny. Věříme, že se jim zkoušku podaří složit a mezinárodně uznávaný doklad o jejich jazykové úrovni jim otevře dveře v jejich studijní i pracovní budoucnosti. Jazyková škola Hello také zajistila jazykové vzdělávání pro pedagogický sbor, což je v souladu s naším úsilím o zvyšování kvalifikace našich pedagogů.

Soutěže

Žáci se zapojili do několika soutěží, v rámci školních kol to byla soutěž ve hláskování Spelling Bee nebo konverzační Olympiáda z anglického jazyka. Rozhodnout o prvním místě bylo velmi složité. Ceny pro šikovné angličtináře zafinancovalo Sdružení rodičů. Školu v okresním kole úspěšně reprezentovali Lukáš Válek. V soutěži Jazyky hrou se naše žákyně Adéla Szotkowská a Markéta Kasterková umístily na krásném druhém místě z 33 soutěžících!

Žáci pracovali na mnoha projektech. Na chvíli se stali kartografy a vytvořili interaktivní mapu České republiky nebo překladateli, kdy se pokusili z angličtiny do češtiny převyprávět pohádku O kamenné polévce či přeložit odborný text o USA. V anglické konverzaci sedmáci natočili pohádku O Červené karkulce (Little Red Riding Hood), přičemž vytvořili také loutky, pozadí a stali se vypravěči. Žáci 9. ročníku (s posilou jednoho sedmáka) přispěli svým komponovaným programem k oslavám 700. výročí Karla IV. Česko-anglické představení zachycující nejvýznamnější momenty tohoto panovníka mělo velký úspěch. Dokonce ho zachytila i městská televize: https://www.youtube.com/watch?v=eM9sFsZhl-4

Kamera ve výuce

Pokud chceme využívat jazyk aktivně, musíme trénovat jeho použití v praktických situacích a příkladech. Do výuky jsme proto zapojili také kameru. Natočili jsme několik videí. Anglicky např. jak se nakupuje, jak se chovat u lékaře, příběh o lvu a myši, videoslovník na téma nemoci, oslavili jsme Den vody nebo uvařili různé pochoutky. V německém jazyce jsme natočili video-recepty na palačinky a hranolky nebo videoslovník na téma nemoci. Sedmáci udělali v němčině největší pokrok. Z úplných začátečníků se stali němčináři, kteří už se dokáží představit, povídat o své rodině, pokoji či domě, vyjádřit svůj vztah ke zvířatům, orientovat s na mapě nejen Česka a Německa, ale také někoho pozvat na návštěvu, pozdravit či požádat o pití.

Vidět sám sebe ve videu není vždy úplně příjemné. Někdo se stydí, někdo se naopak rád předvádí. Pro výuku cizích jazyků je využití videa velmi přínosné. S žáky jsme natočené scénky vždy rozebrali a uvědomili si chyby. Žáci mohli slyšet svou výslovnost. Jeden názorný příklad vydá za několik rad. Videoukázky z hodin představují také možnost jak sledovat vývoj svých jazykových dovedností nebo se dají využít jako výborná didaktická pomůcka. Mnohá starší videa se stala názornou ukázkou pro nové generace žáků. Všechna videa jsou ke zhlédnutí na https://www.youtube.com/user/zsazuspetrvald/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd

popř. po vyhledání www.youtube.cz zadejte zsazuspetrvald (uživatel). Věřte, že stojí za vidění!

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem – to je úsloví, které se traduje již dlouho. Jeho aktuálnost to však nesnižuje, naopak v dnešní době získalo ještě více na svém významu. Znalost cizích jazyků přispívá k poznávání lidí, otevírá nové možnosti studia a na trhu práce. Učení se jazyků je však také zábava.  I proto se učíme jazyky!

Mgr. Julie Janková, Mgr. Jana Güntherová, Mgr. Zuzana Tvrzická,

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

[1] Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

 

Zvyšujeme kvalifikaci našich učitelů

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Erasmus+.

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. (zdroj: http://www.naerasmusplus.cz/cz/)

Klíčovými tématy projektu naší školy Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů v rámci programu Erasmus+ je zlepšení a prohlubování klíčových profesních kompetencí pracovníků školy za účelem realizace našich strategických cílů, a to podpora inovativních metod a postupů ve výuce cizích jazyků.

Klademe si za cíl vybavit naše absolventy takovými schopnostmi a dovednostmi, které jim umožní se stát plnohodnotnými občany evropského a mezinárodního prostoru. Součástí projektu je také přenesení efektivních motivačních a poradenských principů do systému vzdělávacího systému ze zahraničí do České republiky. Naši pracovníci v rámci projektu mobility získají možnost poznat nové postupy a metody, které jsou součástí trendů v evropském prostoru, jako je internacionalizace vzdělávacích institucí a rozvoj digitálních technologií. Znalost strategií výuky, které jsou uplatňovány v dalších zemích Evropské unie, přinese evropskou přidanou hodnotu, obohatí vlastní výuku na naší škole. Pedagogové budou schopni svým aktivním působením na žáky přispět k tomu, aby se později z žáků stali mladí lidé, kteří budou bez jazykových a jiných bariér schopni pracovat na mezinárodním trhu práce nebo se dále vzdělávat v zahraničí. Myšlenka celoživotního vzdělávání by se měla stát součástí povědomí našich žáků i pracovníků. 

Účastníci se blíže seznámí s postupy výuky v zahraničí a načerpají inspiraci pro vlastní práci v naší organizaci. Budou mít možnost vnímat realitu vzdělávacího procesu jinde než v České republice. Poznáním a pochopením kulturních diferenciací přispějí k větší toleranci a tím umožní posilovat multikulturní dialog mezi národy. Pedagogové budou tyto své zkušenosti aplikovat do praktického vyučovacího procesu a působit pozitivně na žáky.

Jako významnou výhodu tohoto projektu vidíme v termínové variabilitě při realizaci projektu. Pedagogové mohou vycestovat v době letních prázdnin, což nenaruší harmonogram školního roku a po návratu budou schopni získané zkušenosti hned v září aplikovat v praxi, a lépe si je tak osvojit.

Usilujeme o výchovu sociálně silných osobností schopných života v moderní občanské společnosti. Jak vyplývá z názvu našeho školního vzdělávacího programu „Škola pro život“ chceme žáky připravit na další vzdělávání a celoživotní učení. Vybavenost znalostí cizích jazyků je nezbytnou součástí palety kompetencí, kterými by měli naši pedagogové a absolventi disponovat. Právě schopnost komunikace v cizím jazyce umožňuje aktérovi orientovat se na mezinárodním trhu práce.

O finanční grant žádalo přes 300 škol z celé České republiky, asi jen 60 z nich jej nakonec získalo. Naše škola byla mezi nimi, což považujeme za velký úspěch. Během těchto letních prázdnin do Velké Británie vycestuje první zástupce pedagogického sboru, a to Mgr. Julie Janková.

Ta by ráda načerpala zkušenosti v autentickém prostředí, kde by mohla komunikovat jednak s rodilými mluvčími, jednak také s profesionály a zaměřit se na aktivizující techniky při výuce anglického jazyka. Své zkušenosti z absolvovaného kurzu chce využít v reálném edukačním procesu s žáky. Projekt Erasmus+ a aktivitu podporující mobilitu pedagogů vnímá jako velkou příležitost jak načerpat další inspiraci pro práci s žáky, seznámit se s novými metodami a technikami a v neposlední řadě také jako možnost zdokonalit své jazykové schopnosti v autentickém prostředí Velké Británie.

Mgr. Ivana Studená,

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, přís. org.

 

 

Erasmus+ a eTwinning – dva projekty 
jeden úžasný proces

 

Možná některým mohou různé projekty splývat, ale projekty Erasmus+ a eTwinning rozhodně stojí za pozornost.

            V souvislosti s tím, že naše škola usiluje o to, aby na základě svého školního vzdělávacího programu Škola pro život nabízela žákům kvalitní vzdělání jako předpoklad budoucího plnohodnotného života, zapojili jsme se do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+. Ten umožňuje pedagogům zdokonalovat své znalosti a schopnosti v zahraničí a načerpat tak novou inspiraci do další práce s dětmi.

            Na základě žádosti jsme získali finanční grant na realizaci projektu Zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, přísp. org. a zapojení školy do mezinárodních projektů (Číslo projektu (EK): 2015-1-CZ01-KA101-013620). V průběhu dvou let budou moci tři pedagogové naší školy vycestovat do zahraničí a zdokonalit si tak své jazykové a pedagogické schopnosti. První mobilita proběhla v červenci 2015, další dvě jsou plánovány na léto 2016.

            V létě 2015 jsem dostala příležitost vycestovat do Velké Británie na jazykový a metodický kurz anglického jazyka. Strávila jsem dva krásné týdny v přímořském městě Bournemouth na jihozápadním pobřeží hrabství Dorset. Toto malebné město s asi 170 tisíci obyvateli je známé svými ikonickými plážovými domky (beach huts) nebo nádherným 155 km dlouhým Jurským pobřežím, které bylo zapsáno na seznam Světového dědictví UNESCO.

V jazykové škole Richard Language College jsem se seznámila s učiteli a studenty z celého světa – Polska, Německa, Itálie, ale i Španělska či Číny. Poznala jsem se i s dvěma kolegyněmi z České republiky. Při zajišťování celého pobytu se nám velmi osvědčila spolupráce s paní Evou Ďoubalovou z  agentury Jazyky v zahraničí (www.jazykyvzahranici.cz).

            Metodická část byla výbornou příležitostí k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe jak s lektory kurzu, tak s ostatními učiteli z celé Evropy. Lektoři disponovali osobní zkušeností s výukou studentů, upozorňovali nás na situace, které velmi dobře fungovaly v jejich výuce a naopak, kde by mohly vzniknout potíže. První týden byl zaměřen na výuku čtyř nejdůležitějších kompetencí v cizím jazyce – porozumění čtenému, mluvenému slovu, schopnost písemně se vyjádřit a vlastní jazyková produkce. Každý den byl zaměřen na jednu aktivitu. Druhý týden byl zaměřen na dílčí aktivity ve výuce – dialog, píseň, drama, noviny ve výuce. Velmi zajímavé byly aktivity s využitím videa ve výuce.

            Jako velmi přínosné pro svůj další profesní rozvoj shledávám možnost znovu zažít pocit, který má student během každodenní výuky. Na vlastní kůži jsem si ověřila, že je vhodné do výuky zařazovat aktivizující postupy a mít stále na paměti, že výuka by měla být pro žáky motivující a zajímavá.

            Získala jsem také spoustu odkazů na webové stránky, které jsou velmi užitečné ve výuce, např. na procvičování slovní zásoby. Lektor nám představil různé možnosti využití interaktivní tabule ve výuce.

            V průběhu zajímavých a na zážitky bohatých dvou týdnů jsem intenzivně komunikovala v anglickém jazyce – s hostitelskou rodinou, s kolegy z různých zemí a také během samotné výuky.

            A v neposlední řadě jsem navázala přátelství s polskou kolegyní Annou Kopeć (její blog o pobytu v polštině http://noweinspiracjezs5plock.blogspot.cz, které přerostlo do spolupráce. Společně jsme v říjnu 2015 vytvořili eTwinning projekt Getting to know each other/Friendship without borders – Poznáváme se/Přátelství bez hranic, v jehož rámci žáci z Petřvaldu komunikují s kamarády z polského města Płock.

            Za obrovskou příležitost zdokonalovat se v profesi jsem velmi vděčná a vážím si jí. Doufám, že budu schopna své nově nabyté zkušenosti přetavit do umění zábavné, zajímavé a poutavé výuky. Mým cílem je ale své poznatky předávat nejen žákům, ale sdílet je také se svými kolegy-pedagogy. Proto proběhl v listopadu 2015 seminář, kterého se zúčastnili převážně učitelé cizích jazyků ze ZŠ a ZUŠ Petřvald, přísp. org., ale také pedagožka ZŠ  Mládí v Orlové, Mgr. Petra Šostoková.

            Na tomto školení jsem se pokusila svým kolegům předat co nejvíce z toho, co jsem se naučila či čím jsem byla inspirována během svého studijního pobytu. Domnívám se, že takovýto způsob sdílení zkušeností, metod a postupů je pro učitele velmi přínosný a žádoucí. V příjemné atmosféře čas pro naše školení rychle uběhl. Veškeré materiály jsou kolegům k dispozici, jedna zahraniční stáž tak může mít dopad na většinu žáků naší školy.

            Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci tohoto, dnes již mohu říci, úspěšného projektu naší školy.                                             

Mgr. Julie Janková

Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

Logo Erasmus + Logo eTwinning

 

Certifikát eTwinning Erasmus+

 

Školení učitelů - společné foto Školení učitelů - Druhé společné foto Školení učitelů - Třetí společné foto
Fotka během školení učitelů Učitelé sedí v lavicích během školení Školitel během školení učitelů

 

 

 

 

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin