EU PENÍZE ŠKOLÁM

EU PENÍZE ŠKOLÁM

 

 

Naše škola se zapojila od 1.7.2011 do projektu EU peníze školám. Projekt EU je celkově zaměřen na rozvoj, podporu, zlepšení, individualizaci, inovaci a zkvalitnění úrovně a znalosti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, matematické gramotnosti, přírodních věd, oblasti využití digitálních technologií a ICT ve výuce. Dále je tu možnost využít finance na prevenci rizikového chování, asistenty pedagogů, školního psychologa a další vzdělávaní pedagogických pedagogů.

Našim cílem je především:

  • zvýšit čtenářskou a informační gramotnost žáků a to v rámci individualizace čtení na prvním stupni ZŠ (půlené hodiny čtení), a v rámci inovace a zkvalitnění výuky předmětů český jazyk, informatika, dějepis
  • zaměřit se na rozvoj výuky cizích jazyků – anglický jazyk, německý jazyk v rámci individualizace (půlené hodiny zaměřené na konverzaci cizího jazyka).
  • cílem je také zvýšit úroveň matematické gramotnosti dětí inovací a zvýšením kvality výuky matematiky na prvním i druhém stupni zš, zvýšit finanční gramotnost žáků
  • implementovat větší využití ICT v rámci výuky většiny předmětů, vytvořit nové zajímavé výukové materiály a tím docílit inovaci a zkvalitnění výuky a zvýšit zájem o studium
  • proškolit učitele v oblasti digitálních technologií, aby byli kompetentní vytvořit kvalitní výukové materiály a vhodně je využít ve výuce - zvýšit zájem žáků o studium, celkově zlepšit jejich úroveň vzdělání, zvýšit jejich možnosti úspěšně pokračovat ve studiu na středních školách, dát jim dobré základy pro budoucí studium i uplatnění v běžném životě - vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

   Celkem jsme získali dotaci ve výši 2 200 995,-- Kč. V rámci projektu učitelé vytvoří zhruba 1000 nových inovativních výukových materiálů – pracovních listů, prezentací, animací, videí, zvukových nahrávek, příprav na práci s interaktivní tabulí a jinými digitálními technologiemi, nové výukové hry, křížovky, zajímavé úlohy, cvičení. Budou proškoleni tak, aby byli schopni plně, účelně, poutavě využít ICT technologie, které jsou ve škole k dispozici. Pro navrhované vzdělávací aktivity zajistíme vhodné technické a materiální podmínky, zakoupením učebnic, didaktických pomůcek, programů a doplníme ICT vybavení školy, vytvoříme digitální archív vytvořených materiálů. V srpnu proběhlo výběrové řízení na ICT technologie. Nyní máme nově zařízenou počítačovou učebnu, do některých běžných tříd základní školy byly umístěny dataprojektory, plátna a notebooky tak, abychom mohli nové materiály co nejlépe využít i ve výuce v kmenových třídách nejen v počítačových učebnách. Chceme zvýšit dynamiku, aktivitu, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, dojít tak ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků o to nejen prostřednictvím digitálních technologií. Projekt bude trvat do prosince roku 2013.

Mgr. Ivana Studená

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2023 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin