PODPORA ROZVOJE MSK

PODPORA ROZVOJE MSK

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně základní školy

Město Petřvald opětovně získalo na základě žádosti účelově určenou neinvestiční dotaci na dvanáctidenní ozdravný pobyt žáků ZŠ a ZUŠ Petřvald z ul. Školní 246.  Jedná se o program Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 46/4108 ze dne 11. 9. 2018. Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj. Účelem poskytnutí dotace je podpořit ozdravné pobyty žáků 1. stupně základních škol, kteří navštěvují školy na území Moravskoslezského kraje, jenž se dlouhodobě potýká se zvýšenou koncentrací suspendovaných částic PM10 (prachu), kdy limit polétavého prachu bývá překračován v některých oblastech MSK během topné sezony i trojnásobně.

Cílem pobytu má být prevence respiračních onemocnění, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištěné ovzduší. Ozdravný pobyt pro žáky 3. tříd z ul. Školní 246 se uskuteční v termínu               23. března až 3. dubna 2020 v rekreačním středisku Sůkenická, které leží v oblasti Bílá-Hamry. Rekreační středisko leží v klidné oblasti s překrásným výhledem na horské hřebeny Moravskoslezských Beskyd. Za čistším ovzduším vycestuje 45 dětí. Dotace z MSK pokryje část uznatelných nákladů projektu Zdravé ovzduší, kdy na den maximální výše dotace činí nejvýše 400 Kč v průměru za ozdravný pobyt, zbytek uhradí zákonní zástupci.

Děkujeme Mgr. Lucii Polkové, vedoucí správního odboru města Petřvald, za vyřízení žádosti o dotaci.

                                                                       Mgr. Vladimíra Lisová
                                                                        zástupkyně ředitelky

                                                           ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

Ozdravný pobyt ve Starých Hamrech

Na přelomu března a dubna strávilo 40 petřvaldských dětí spolu s šestičlenným dospělým doprovodem dvanáctidenní ozdravný pobyt v hotelu Sůkenická ve Starých Hamrech. Finanční dotaci na tuto školu v přírodě získala ZŠ a ZUŠ Petřvald za podpory města Petřvald z programu Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (ŽPZ/04/2017), jehož vyhlašovatelem je Moravskoslezský kraj. Tento dotační program finančně podporuje ozdravné pobyty žáků 1. stupně základních škol z těch oblastí Moravskoslezského kraje, které jsou nejvíce postiženy zvýšenou koncentrací polétavého prachu v ovzduší, a jeho cílem je prevence respiračních onemocnění, na jejichž vzniku se může znečištěné ovzduší také podílet.

Až k samé hranici České republiky a Slovenska vyrazily 25. března děti z třetí, čtvrté a páté třídy Masarykovy školy na ulici Závodní. Hotel Sůkenická, který jim byl na dvanáct dnů přechodným domovem, leží v nadmořské výšce 920 metrů a jeho okolí bylo po celou dobu našeho pobytu zasypáno velkým množstvím sněhu. Děti si tak ještě na začátku jara užily spoustu tradičních zimních radovánek a využívaly i horní část přilehlé sjezdovky. V dosahu bylo i několik atraktivních turistických cílů. Podnikli jsme pěší túry k Masarykově chatě, do přírodní rezervace Salajka, k památníku bojové družby Čechů, Slováků a sovětských partyzánů v SNP, k prameni Vsetínské Bečvy a také do centra obce Bílá, kde jsme si prohlédli oboru plnou zvěře typické pro beskydské lesy. Vyrazili jsme také na autobusový výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde děti navštívily všechny části Valašského muzea v přírodě.

Některá dopoledne jsme věnovali výuce, aby děti docela nevypadly ze školního rytmu. Večery pak byly vyhrazeny zábavě a soutěžím. Konala se diskotéka s živou hudbou v podání manželů Hečkových, pyžamový bál, maškarní bál, talentová soutěž, kadeřnická a módní soutěž, vědomostní kvíz, kvíz ze znalostí slovenského jazyka a nakonec závěrečná slavnost spojená s oceněním dětí za nejrůznější soutěže, do kterých se během celého pobytu zapojily.

Dvanáctidenní pobyt byl sice dlouhý jak pro děti, z nichž se některým občas zastesklo po rodičích, tak i pro dospělé, ale umožnil nám trávit spoustu času v krásné a čisté přírodě Beskyd a snad tak splnil svůj účel a prospěl zdraví našich dětí.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem kolegyním a kolegovi, kteří se spolu se mnou této školy v přírodě zúčastnili a bezvadně plnili své úkoly. Byly to jmenovitě paní učitelka Ivana Kutrová, paní vychovatelky Naděžda Cieslarová a Anna Pětrášková, zdravotnice paní Lenka Hečková a jako noční dozor se tentokráte vystřídali paní Zdeňka Vicherková a pan Petr Winkler. Poděkování patří také personálu hotelu Sůkenická, který se o nás skvěle staral a výborně nám vařil.

                                                                                Mgr. Karel Franek

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

 

 

Ozdravný pobyt pro žáky 1. stupně základní školy

ZŠ a ZUŠ Petřvald za podpory města Petřvald získala pro školní rok 2018/2019 finanční dotaci na dvanáctidenní ozdravný pobyt žáků ZŠ ul. Závodní 822. Jedná se o program Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol (ŽPZ/04/2017). Vyhlašovatelem a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj. Účelem poskytnutí dotace je podpořit ozdravné pobyty žáků 1. stupně základních škol, kteří navštěvují školy na území Moravskoslezského kraje, jenž se dlouhodobě potýká se zvýšenou koncentrací suspendovaných částic PM10 (prachu), kdy limit polétavého prachu bývá překračován v některých oblastech MSK během topné sezóny i trojnásobně. Cílem pobytu má být prevence respiračních onemocnění, na jejichž vzniku se podílí rovněž znečištěné ovzduší. Ozdravný pobyt pro žáky ze ZŠ ul. Závodní 822 se uskuteční v termínu 25. března až 5. dubna 2019 v rekreačním středisku Sůkenická, které leží v oblasti Bílá-Hamry. Za čistším ovzduším vycestuje 40 dětí. Dotace z MSK pokryje polovinu uznatelných nákladů, zbytek uhradí zákonní zástupci.

Děkujeme Mgr. Martině Polkové, vedoucí správního odboru města Petřvald, za vyřízení žádosti o dotaci.

                                                                       Mgr. Vladimíra Lisová
                                                                        zástupkyně ředitelky

                                                           ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, příspěvková organizace

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2023 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin