PODPORA SPOLEČENSTVÍ

PODPORA SPOLEČENSTVÍ

Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí.

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660

Tento projekt je spolufinancován Evrospkou unii.

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů.

 

Obrázek výzvy projektu podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

 

ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin