Školní družina

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako povinná sociální služba, tedy jako pouhé hlídání dětí. Pedagogická práce ve školní družně má svá specifika – zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času.

Činnost ve školní družině by měla rozvíjet dítě v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování
ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Děti se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Největší roli zde hrají vhodná motivace, radost z činnosti, ctižádost, zvědavost a povzbuzování.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠD

 

Provoz školní družiny začíná 5.9.2023 v 6:00 hod.

Školní družina má 8 oddělení:

  • 5 oddělení na ul. Školní 246
  • 3 oddělení na ul. Závodní 822

Provoz školní družiny

 

 • Ranní provoz:          6:00 – 8:00 hod. (příchod účastníků do 7:00 hod., pak se budova uzavře)
 • Odpolední provoz: 11:40 – 16:00 hod.

V době od 14:00 – 15:00 hod. není možný odchod účastníka ze ŠD ani jeho vyzvedávání z organizačních důvodů (hlavní zájmová činnost, venkovní aktivity.)

 

Úplata za školní družinu

200 Kč měsíčně. Platba se provádí vždy do 10. dne v měsíci:

 • Převodem na účet školy, č. účtu 1727855389/0800
  • Variabilní symbol pro ZŠ Školní = 101
  • Variabilní symbol pro ZŠ Závodní = 102
  • Při platbě vždy uvádějte jméno a příjmení dítěte, za které platíte

 

Vnitřní řád:

Řád najdete zde - Vnitřní řád. Zákonný zástupce svým podpisem na přihlášce potvrzuje seznámení s jeho obsahem.

 

Oddělení školní družiny:

Oddělení se naplňují maximálně do 30 účastníků. Kolektivy jsou tvořeny většinou podle třid, některé třídy jsou však z hlediska naplněné kapacity daného oddělení děleny. Oddělení, které bude Vaše dítě navštěvovat a jméno vychovatelky se dozvíte první týden v září.

 

Omluvenky:

Omluvenky jsou akceptovány pouze písemné s datem, časem odchodu a podpisem zákonného zástupce. Na telefonické žádosti o uvolnění ze školní družiny nebude z hlediska bezpečnosti brán zřetel.

 

Stravování:

Přihlašování a odhlašování obědů zajišťuje zákonný zástupce. 

 

Dokumenty

Důležité dokumenty, které se týkají školní družiny můžete najít zde - Dokumenty.

 

Kontakt

1. ZŠ ul. Školní 246 1. oddělení
Vychovatelka: Škultyová L.

 • Telefonní kontakt: +420 720 105 143


2. ZŠ ul. Školní 246 2. oddělení 
vychovatelka: Dostálová J.

 • Telefonní kontakt: +420 725 515 101

 

3. ZŠ ul. Školní 246 3. oddělení
Vychovatelka: Rudolová S.

 • Telefonní kontakt: +420 723 126 087

 

4. ZŠ ul. Školní 246 4. oddělení
Vychovatelka:  Golisová M.

 • Telefonní kontakt: +420 727 969 695

 

5. ZŠ ul. Školní 246 5. oddělení
Vychovatelka: Římánková A.

 • Telefonní kontakt: +420 724 874 666

 

6. ZŠ ul. Školní 246 3. oddělení
Vychovatelka: Bc Kullová P.

 • Telefonní kontakt: +420 702 276 194

 

7. ZŠ ul. Závodní 822 6.  oddělení 
Vychovatelé:  Cieslarová N.

 • Telefonní kontakt: +420 720 390 749

 

8. ZŠ ul. Závodní 822 7.  oddělení 
Vychovatelé:  Šokalová M.

 • Telefonní kontakt: +420 602 246 696
ZŠ a ZUŠ Petřvald Školní 246, p. o.

Školní 246 735 41, Petřvald
IČO: 73184985
Evropská UNIE & MŠMT
Ministerstvo životního prostředí & státní fond životního prostředí ČR
všechna práva vyhrazena © 2020 - 2024 ZŠ a ZUŠ Petřvald - Vzdělání pro každého
vytvořeno ve spolupráci Zicherka.cz a SkAdmin